KTH, Nada, utbildning, teknologer

Kurser som inte kan kombineras i examen

Maskininlärning

Vid Data- och systemvetenskap ges kursen

2I1234 Maskininlärning.

Vår bedömning är att den skiljer sig så mycket från Nadas kurs

2D1431 Maskininlärning

att båda kurserna bör kunna medräknas i examen

tillbaka>>