KTH, Nada, utbildning, teknologer

Kurser som inte kan kombineras i examen

Kommunikation

Högst en av följande kurser bör få medräknas i examen

2D1347 Kommunikation
9E1360 Svenska som kommunikation

Gamla kurser
2D1346 Kommunikation
2D1952 Kommunikation och kognition
2U1301 Teknikinformation
2U1930 Teknisk svenska för E
3C1160 Svenska som kommunikation
8B1281 Svenska som kommunikation
8B1980 Svenska i tal och skrift

Högst en av följande kurser bör få medräknas i examen

2D1348 Kommunikation och information
2D1521 Kommunikation och information

Följande kurser kan gärna kombineras:

2D1347 Kommunikation

kan gärna kombineras med en av kurserna

2D1348 Kommunikation och information
2D1521 Kommunikation och information

tillbaka>>