KTH, Nada, utbildning, teknologer

Kurser som inte kan kombineras i examen

Internetteknik

Kurser i internetteknik ges inte bara vid Nada utan även vid Mikroelektronik och informationsteknik (IMIT). Kurserna har dock lite annorlunda inriktning och har med tiden anpassats så att de snarare kompletterar än överlappar varandra.

Nada har inga kurser inom Internetteknik, varken aktuella eller gamla, som överlappar varandra så mycket att de inte kan kombineras.

Nadas kurser kan kombineras med IMITs med följande undantag:

1 Högst en av följande kurser bör få medräknas i examen

2D1392 Internets protokoll och principer
2G1305 Internetworking

2 Högst en av följande kurser bör få medräknas i examen

2D1491 IProutning på Internet och andra sammansatta nät
2G1703 Inter domain routing

tillbaka>>