KTH, Nada, utbildning, teknologer

Kurser som inte kan kombineras i examen

Avancerade individuella kurser

De avancerade individuella kurserna

2D1297 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik
2D1464 Större avancerad individuell kurs i datalogi
2D1465 Avancerad individuell kurs i datalogi
2D1466 Avancerad, individuell kurs i människa-datorinteraktion

får gärna kombineras, men måste då naturligtvis ges olika innehåll

tillbaka>>