KTH, Nada, utbildning, teknologer

Kurser som inte kan kombineras i examen

Grundkurser i datalogi

1 Högst en av följande kurser bör få medräknas i examen

2D1343 Datalogi
2D1344 Grundläggande datalogi
2D1345 Introduktion till datalogi
2I1026 Datalogi, gk

Gamla kurser
2D1340 Introduktion till datalogi
2D1341 Introduktion till datalogi för F

2D1931 Datalogi gk F
2D1942 Progr.teknik med Simula
2D1944 Programmeringsprojekt
2D1945 Högnivåspråk och progr.teknik
2D1946 Datateknisk fortsättningskurs L
2D1991 Programstrukturer

2 Kursen

2D1345 Introduktion till datalogi

får ej kombineras med den gamla kursen
2D1351 Programmeringsstil

tillbaka>>