KTH, Nada, utbildning, teknologer

Kurser som inte kan kombineras i examen

Datorgrafik

Högst en av följande kurser bör få medräknas i examen

2D1323 Datorgrafik med interaktion
2D1953 Grafik & interaktionsprogrammering

Gamla kurser
2D1935 Grafisk databehandling, m.k.
2D1943 Grafiska arbetsstationer
2D1994 Programmering av interaktiva miljöer

tillbaka>>