KTH, Nada, utbildning, teknologer

Kurser som inte kan kombineras i examen

Finita elementmetoden

Kursen

2D1260 Finita elementmetoden

får ej kombineras med någon av de gamla kurserna

2D1260 Numeriska metoder för fältproblem
2D924 Numeriska metoder för fältproblem

tillbaka>>