KTH, Nada, utbildning, teknologer

Kurser som inte kan kombineras i examen

Datorteknik

Studenter på programmen D, E och F bör inte få ta med kursen

2D1522 Datorteknik och -kommunikation

i sin examen eftersom den vänder sig till målgruppen studenter på MMT med en annan bakgrund i datalogi.

Kursen

2D1522 Datorteknik och -kommunikation

får ej kombineras med den gamla kursen

4K1522 Datorteknik och -kommunikation

tillbaka>>