KTH, Nada, utbildning, teknologer

Kurser som inte kan kombineras i examen

Databasteknik, fortsättningskurser

1 Kursen

2D1469 Databasteori

får ej kombineras med den gamla kursen
2D1969 Databasteori

2 Kursen

2D1470 Objektorienterade databassystem

får ej kombineras med någon av de gamla kurserna
2D1470 Objektorienterade databassystem
2I1222 Objektorienterade databaser
2I1225 Objektrelations- och objektorienterade databaser

tillbaka>>