KTH, Nada, utbildning, teknologer

Kurser som inte kan kombineras i examen

Databasteknik

1 Högst en av följande kurser bör få medräknas i examen

2D1334 Databasteknik
2I1100 Info.system och databasteknik
2I1033 IT i organisationer och databasteknik

Gamla kurser
2D1933 Filsystem och databaser
2D1995 Databasteknik, kurs D

2 Kurser för L

Den som läst
2D1334 Databasteknik
bör inte läsa någon av kurserna
1E1601 GIS, databasteknik och kartografi och
2D1468 Komplettering av databasteknik för L

tillbaka>>