KTH, Nada, utbildning, teknologer

Kurser som inte kan kombineras i examen

Artificiella språk, översättarteknik

1. Kursen

2D1373 Artificiella språk & syntaxanalys

får ej kombineras med någon av följande kurser
2G1508 Kompilatorer och virtuella maskiner
2G1505 Automatteori

Gamla kurser
2D1372 Artificiella språk & syntaxanalys
2D1934 Översättarteknik

2. Kursen

2D1375 Programspråksimplementation

får ej kombineras med den gamla kursen
2D1934 Översättarteknik

tillbaka>>