KTH, Nada, utbildning, teknologer

Kurser som inte kan kombineras i examen

Algoritmer och datastrukturer

Högst en av följande kurser bör få medräknas i examen

2D1352 Algoritmer, datastrukt. & kompl.
2D1354 Algoritmer och komplexitet

Gamla kurser
2D1353 Algoritmer, datastrukt. och kompl.

2D1961 Algoritmer och komplexitet

tillbaka>>