KTH, Nada, utbildning, teknologer

Kurser som inte kan kombineras i examen

Användarcentrerad programutveckling

Högst en av följande kurser bör få medräknas i examen

2D1410 Användarcentrerad programutveckling
2D1460 Programvarudesign -- ekonomi -- ledarskap
2I1042 Design och konstruktion av interaktiva system

tillbaka>>