KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
     
     
     
     
     
     
     

     
 
     
     
   
     
     
     

     
     
     
     

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / Kurser som ej kan kombineras

Kurser som inte kan kombineras i examen

På Nada finns det i ganska många fall flera kurser som täcker samma stoff i så hög grad att teknologerna inte rimligen kan få läsa och tillgodoräkna sig båda kurserna. Det kan t.ex. bero på att vi har olika kurser för olika program eller på att vi har ersatt äldre kurser med nya.

Det är upp till varje program att bedöma vilka kurser som får medräknas i examen. Vi har satt ihop denna information för att

  • underlätta för studievägledarna att bedöma teknologernas kursval
  • underlätta för teknologerna att göra sina val
  • underlätta för studievägledare och teknologer att göra individuella studieplaner t.ex. för studenter som byter program eller halkat efter i studierna

Vi vill påpeka att det är viktigt att kanslierna verkligen bedömer teknologernas val av kurser före kursstart så att teknologen inte råkar ut för obehagliga överraskningar i form av att en redan avklarad kurs inte får räknas.

Vi vill också påpeka att det kan finnas kurser på andra institutioner som täcker samma stoff som en kurs på Nada. I de fall då vi är medvetna om det, finns sådana kombinationer också med på vår lista. Men det kan finnas flera fall.

Listan omfattar bara kurser för civilingenjörsutbildningen.

För kurser som Nada ger under 03/04 anges under länkarna nedan vilka andra kurser (sådana som ges nu och sådana som inte längre ges) som vi anser att kursen inte kan kombineras med.

Numerisk analys / Datalogi / Människa-datorinteraktion / Medieteknik /Gamla kurser

Numerisk analys

Obligatoriska kurser

2D1210 Numeriska metoder grundkurs I
2D1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering
2D1213 Numeriska metoder för Mikroelektronik
2D1240 Numeriska metoder grundkurs II

Valbara kurser och specialiseringskurser

2D1220 Tillämpade numeriska metoder I
2D1225 Numerisk behandling av differentialekvationer I
2D1250 Tillämpade numeriska metoder II
2D1255 Numerisk behandling av differentialekvationer II
2D1257 Visualisering
2D1258 Intro. till högprestandaber.
2D1260 Finita elementmetoden
2D1263 Tekniskt vetenskapliga datorber.
2D1266 Matematiska modeller... del 1
2D1269 Matematiska modeller... del 2
2D1272 Fysikaliska beräkningar på högprestandadatorer
2D1274 Elektromagnetiska beräkningar
2D1285 Numeriska algoritmer för parallelldatorer
2D1290 Avancerade numeriska metoder
2D1297 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik

Datalogi

Obligatoriska kurser

2D1310 Programmeringsteknik
2D1311 Programmeringsteknik med PBL
2D1320 Tillämpad datalogi
2D1334 Databasteknik
2D1339 Programkonstruktion
2D1343 Datalogi
2D1344 Grundläggande datalogi
2D1345 Introduktion till datalogi
2D1349 Projektuppgift i introduktion till datalogi
2D1350 Programmeringsparadigm
2D1352 Algoritmer, datastrukt. & kompl.
2D1362 Programutv.projekt med mjukvarukonstruktion

Valbara kurser och specialiseringskurser

2D1320 Tillämpad datalogi
2D1323 Datorgrafik med interaktion
2D1334 Databasteknik
2D1350 Programmeringsparadigm
2D1352 Algoritmer, datastrukt. & kompl.
2D1354 Algoritmer och komplexitet
2D1362 Programutv.proj. med mjukvarukonstr.
2D1373 Artificiella språk & syntaxanalys
2D1375 Programspråksimplementation
2D1381 Industriella tillämpningar av AI
2D1385 Programutvecklingsteknik
2D1387 Programsystemkonstr. m. C++
2D1390 Internetprogrammering
2D1420 Datorseende, grundkurs
2D1424 Datorgeometri i bildanalys & visual.
2D1426 Robotik och autonoma system
2D1431 Maskininlärning
2D1432 Artificiella neuronnät och andra lärande system
2D1435 Neuronnäts- och biomodellering
2D1440 Avancerade algoritmer
2D1441 Seminariekurs i teoretisk datalogi
2D1446 Komplexitetsteori
2D1449 Kryptografins grunder
2D1450 Algoritmisk bioinformatik
2D1458 Problemlösning och programmering under press
2D1464 Större avancerad individuell kurs i datalogi
2D1465 Avancerad individuell kurs i datalogi
2D1468 Komplettering av databasteknik för L
2D1469 Databasteori
2D1470 Objektorienterade databassystem
2D1482 Webbservertillämpningsprogrammering
2D1490 IP-routning inom enkla datornät
2D1491 IP-routning på Internet & andra sammansatta nät
2D1492 Nätdesign, projektkurs
2D1522 Datorteknik och -kommunikation
2D1953 Grafik & interaktionsprogrammering
2D1954 Programutvecklingsprojekt

Människa-datorinteraktion och kommunikation

Obligatoriska kurser

2D1347 Kommunikation
2D1348 Kommunikation och information

Valbara kurser och specialiseringskurser

2D1378 Text- och bildbehandling
2D1400 Interaktiva medier för datatekniker
2D1408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion
2D1410 Användarcentrerad programutveckling
2D1412 Samordningskurs i MDI för Medieteknik
2D1413 Avancerad grafik och interaktion
2D1416 Datorstöd för samarbete
2D1418 Språkteknologi
2D1460 Programvarudesign, ekonomi & ledarskap
2D1466 Avancerad, individuell kurs i människa-datorinteraktion
2D1521 Kommunikation och information
2D1601 Kommunikation och media
2D1602 Programsammanfattande kurs
2D1620 Människa-datorinteraktion
2D1622 Människa-datorinteraktion, forts.kurs
2D1625 Itdesign för funktionshindrade

Medieteknik, grafisk produktion och AFM

Obligatoriska kurser

2D1571 Intro till medieteknik
2D1572 Gestaltning och design
2D1574 Medieteknik, gk
2D1575 Programsammanf. kurs i medieteknik
4K1575 Programsammanf. kurs i medieteknik
2D1576 Mediejuridik, -ekonomi och affärsutveckling
2D1577 Innehåll och uttryck i media

Valbara kurser och specialiseringskurser

2D1515 Grafisk maskin- & materiallära
2D1517 XML för publicering
2D1518 Audio-, video- & multimediaprod
2D1520 Grafisk teknik, mindre kurs
2D1524 Bild- och reproteknik
2D1526 Publiceringsteknik ak
2D1527 Publiceringsteknik, högre kurs
2D1550 Marknadssystem
2D1551 Konsumentbeteende
2D1552 Mediemanagement
2D1553 Medieproduktion
2D1555 IT och organisationer
2D1573 Närvaroproduktion på distans
2D1590 Medieperception
2D1591 Produktionsteknik för rörlig bild
2D1592 Bearbetning av rörliga bilder
2D1593 Display- och projektionsteknik

Några kurser som ej längre ges och som inte får kombineras med andra

2D1276 Datorsimuleringar inom kemin får inte kombineras med 3A1640 Beräkningskemi

2D1280 Strömningsmekaniska beräkningar får inte kombineras med 5C1212 Strömningsmekaniska beräkningar


 
Sidansvarig: Kerstin Frenckner <kfrenck@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2003-09-16