KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / Kurslistor

KTH-kurser för högskoleingenjörer (120 poäng) vid Nada läsåret 2005/2006

Läsåret 2004/2005, läsåret 2003/2004

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Kurser i medieteknik

Obligatoriska kurser

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D2010 Informationsteknik och ingenjörsmetodik HMed12D2011 Introduktion till medieteknik för högskoleingenjörer HMed12D2012 Multimediaproduktion, tekniskt projekt HMed1  

2D2013 Gestaltning och design för högskoleingenjörer HMed12D2020 Medieteknik HMed22D2021 Audio- och videoteknik HMed22D2022 Kompetens och utveckling inom medieteknik HMed22D2030 TV-teknik HMed3


 
2D2031 Radioteknik HMed3


 
2D2033 Interaktiv medieteknik HMed3      

Valbara kurser

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D2032 Grafisk teknik HMed32D2096 Digital videoproduktion 120p-ingenjörer      

Kurser i datalogi

Obligatoriska kurser

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D2050 Programmering, grundkurs HMed12D2051 Databasteknik och datorkommunikation HMed2Valbara kurser

Studenterna på högskoleingenjörsprogrammen är välkomna att läsa datalogikurser för civilingenjörsprogrammen förutsatt att de uppfyller förkunskapskraven.

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D2052 Grundläggande internetprogrammering 120p-ingenjörer

   


Mikael Goldmann, Nada, KTH, migo@nada.kth.se
Uppdaterad: 2004-05-10