KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / Kurslistor

KTH-kurser för högskoleingenjörer (120 poäng) vid Nada läsåret 2003/2004

Läsåret 2004/2005

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Kurser i medieteknik

Obligatoriska kurser

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D2010 Informationsteknik och ingenjörsmetodik HMedia12D2011 Introduktion till medieteknik för högskoleingenjörer HMedia12D2012 Multimediaproduktion, tekniskt projekt HMedia1  

2D2013 Gestaltning och design för högskoleingenjörer HMedia12D2020 Medieteknik HMedia22D2021 Audio- och videoteknik HMedia22D2022 Kompetens och utveckling inom medieteknik HMedia22D2030 TV-teknik HMedia3


 
2D2031 Radioteknik HMedia3


 

Valbara kurser

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D2032 Grafisk teknik HMedia3Kurser i datalogi

Obligatoriska kurser

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D2050 Programmering, grundkurs HMedia12D2051 Databasteknik och datorkommunikation HMedia2Valbara kurser

Studenterna på högskoleingenjörsprogrammen är välkomna att läsa datalogikurser för civilingenjörsprogrammen förutsatt att de uppfyller förkunskapskraven.

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D2052 Grundläggande internetprogrammering 120p och 180p ingenjörer

2D2096 Digital videoproduktion 120p och 180p ingenjörer      
   


Mikael Goldmann, Nada, KTH, migo@nada.kth.se
Uppdaterad: 2004-05-10