KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
     
     
     
     
     
     
     

     
 
     
     
     
     
     
     

     
   
     
     

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / Gamla kurser

Kurser som gått för sista gången

Nada undervisar i ämnen som genomgår en snabb utveckling. Utbildningen förändras också ständigt. Därför finns en mängd kurser, som Nada tidigare gett men som inte längre ges. De flesta av dessa har ersatts av modernare kurser. Kurser som gått för sista gången har på finare språk "utgått ur utbildningsplanen".

KTHs regler för examination på kurser som gått för sista gången.

På Nada är vi ofta mer generösa med att erbjuda möjligheter att redovisa labbar, lämna in uppgifter etc. Nadas policy är att kursledaren bör erbjuda ett par redovisningstillfällen under det närmast följande läsåret och ett sista redovisningstillfälle under omtentamensperioden i september.

Lista över kurser som gått för sista gången

2D1272, Fys. ber. på högprestandadatorer
2D1276, Datorsimuleringar inom kemin
2D1280, Strömningsmekaniska beräkningar
2D1340X, Introduktion till datalogi, D- och E-äldre
2D1340, Introduktion till datalogi
2D1341, Introduktion till datalogi för F
2D1342, Programkonstruktion
2D1346, Kommunikation
2D1348, Kommunikation och information
2D1350, Programmeringsparadigm
2D1353, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet
2D1356, Objektorienterad programkonstruktion
2D1357, Objektorienterad programkonstruktion med Smalltalk
2D1358, Objektorienterad programkonstruktion med C++
2D1359, Objektorienterad modellering, programmering och analys
2D1360, Objektorienterad modellering, programmering och analys
2D1365, Människa-datorinteraktion, översiktskurs
2D1370, Funktionell programmering
2D1372, Artificiella språk och syntaxanalys
2D1384, Programsystemkonstruktion med Scheme
2D1406, Människa-datorinteraktion, grundkurs
2D1423, Datorseende, fortsättningskurs
2D1430, Artificiella neuronnät och neurofysiologi
2D1434, Neuronnäts- och biomodellering
2D1443, Parallella beräkningar
2D1496, Internetteknik
2D1516, Audio-, video- och multimediaproduktion
2D1525, Programmering för interaktiva medier
2D1526, Publiceringsteknik
2D1556, Marknadskommunikation och konsumenten
2D1572, Gestaltning och design
2D1921, Numeriska metoder, fortsättningskurs F
2D1922, Numeriska metoder, fortsättningskurs 2
2D1924, Numeriska metoder för fältproblem
2D1925, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar
2D1926, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1
2D1927, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2
2D1931, Datalogi, grundkurs F
2D1932, Datalogi, fortsättningskurs T
2D1933, Filsystem och databaser
2D1934, Översättarteknik
2D1935, Grafisk databehandling, mindre kurs
2D1936, Textbehandling
2D1941, Stordatoranvändning med Fortran
2D1942, Programmeringsteknik med Simula
2D1943, Grafiska arbetsstationer
2D1945, Högnivåspråk och programmeringsteknik
2D1947, Objektorienterad programkonstruktion
2D1952, Kommunikation och kognition
2D1961, Algoritmer och komplexitet
2D1964, Objektorienterad programmering med grafik, fortsättningskurs
2D1965, Människa-datorinteraktion
2D1966, Bildbehandling
2D1968, Programstrukturer, fortsättningskurs
2D1969, Databasteori
2D1970, Objektorienterade databassystem
4K1515, Grafisk maskin- och materiallära
4K1516, Audio- video- och multimediaproduktion
4K1517, Grafisk teknik, högre kurs
4K1518, Medieproduktion, högre kurs
4K1520, Grafisk teknik, mindre kurs
4K1521, Kommunikation och information
4K1522, Datorteknik och -kommunikation
4K1524, Bild- och reproteknik
4K1525, Programmering för interaktiva medier
4K1571, Introduktion till medieteknik
4K1572, Gestaltning och design
4K1574, Medieteknik, gk

 

 

 

 


 
Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2005-05-13