Namn: Pär Wrange


Title: Transformation tools

Abstract:
This report describes the design and implementation of transformation tools which are supposed to be a part of a software called Xtv. Xtv is primary used for comparing structures aqcuired with electronmicroskopy to see how similar they are. The goal of the described project is to create transformation tools that are easy to understand and use. This is mostly done by creating graphical representations for the tools. The resulting tools are evaluated by letting two persons test the tools and answer questions about how they experience them.Titel: Transformationsverktyg

Sammanfattning:
Den här uppsatsen beskriver design och implementationen av transformationsverktyg som är en del av en mjukvara som heter Xtv. Xtv används främst för att jämföra strukturer framtagna m.h.a. elektronmikroskop för att se hur lika de är. Målet med uppsatsen är att skapa transformationsverktyg som är enkla att förstå och använda. Detta görs till stor del genom att skapa grafiska representationer av verktygen. Verktygen är utvärderade genom att låta två personer testa verktygen och svara på frågor om hur de upplever dem.