Jonatan Samuelsson

Frame rate up-conversion for encoded video

Abstract

If you watch a video sequence with low frame rate, for example 10 Hz, you will notice an annoying jerkiness that does not occur if the frame rate is higher, for example 30 Hz. If there were a way to increase the frame rate from 10 Hz to 30 Hz by inserting two frames for each existing frame, the problem would be solved. Unfortunately, the information about the two missing frames cannot be found directly in video sequence. This Master’s Project presents a way to interpolate frames in between existing frames in a video sequence. The interpolation is done for video sequences encoded in the standard format H.264, and it uses information contained in the encoded motion vector field.Bildfrekvenshöjning för kodad video

Sammanfattning

Om du tittar på en videoskevens med låg bildfrekvens, till exempel 10 Hz, kommer du lägga märke till en irriterande hackighet som inte uppträder vid högre bildfrekvens, till exempel 30 Hz. Om det fanns ett sätt att öka bildfrekvensen från 10 Hz till 30 Hz genom insättning av två mellanliggande bilder skulle problemet vara löst. Tyvärr finns igen information om de två saknade bilderna i videosekvensen. Det här examensarbetet presenterar ett sätt att interpolera fram bilder mellan existerande bilder i en videosekvens. Interpolationen görs för videosekvenser kodade i standardformatet H.264, och utnyttjar information som finns i det kodade rörelsevektorfältet.