Mikael Pommert

 

Lanseringen av HDTV -Varför går det så långsamt?

 

Sammanfattning

När nya tekniker introduceras tar det ett tag innan majoriteten av konsumenterna har investerat i den apparatur som behövs och använder den. I fallet med lanseringen av HDTV i Sverige så har det stora genombrottet inte kommit ännu. Uppsatsen analyserar och kartlägger beteenden hos konsumenter, programbolag och hårdvarutillverkare för att försöka besvara frågan varför lanseringen av HDTV i Sverige går så långsamt.

                          

Konsumenterna anses vara väl förberedda för HDTV då 90% av de ”platt TV” som säljs under 2007 beräknas klara av HDTV-sändningar. För konsumenternas del är det också enkelt att använda apparatur som stöder HDTV då de kopplas samman med en sladd, gränssnittet kallas HDMI. När det gäller konsumentens tittarbeteende på HDTV-kanaler så har Sony gjort en omfattande undersökning i USA. Man kom fram till att tittaren börjar med att leta igenom HDTV-kanalerna för att se om favoritprogrammet visas där. Sänds inte programmet i HDTV byter man över till TV-kanalerna som visas i standardupplösning och fortsätter att leta.

 

Programbolagen har svårigheter med att få tag på filmer, serier och produktioner som är producerade i HDTV. För att lösa bristen på material går mycket av materialet i repris samt att tredjepartskanaler (t.ex. The Discovery Channel) inkluderas i programutbudet. För att konsumenterna ska kunna se på HDTV behöver programbolagen förse dem med digital- och satellitboxar som klarar av att ta emot HDTV-sändningar.

 

Det finns ett brett utbud av HDTV-utrustning såsom kameror och videoservrar för broadcast- industrin. Priset på utrustningen är hög vilket medför stora investeringskostnader för dem som väljer att producera i HDTV. Däremot finns det mycket broadcastteknik för vanliga TV-sändningar att tillgå på andrahandsmarknaden då allt fler väljer att investera i HDTV-utrustning.

 

Tekniken och viljan att sända HDTV finns, ändå har inte HDTV slagit igenom i Sverige. För att majoriteten av de svenska konsumenterna ska börja använda HDTV behöver de program med höga tittarsiffror produceras i HDTV. Dessa program är t.ex. Melodifestivalen, På Spåret och stora sport evenemang.

 

 

The Launch of HDTV - Why does it go so slow?

 

Abstract

All new technologies that are being commercialised have inertia in the deployment, especially HDTV in Sweden. While HDTV is beginning to be widely used in other countries is Sweden still waiting for the big breakthrough. This Master Thesis will map and look into behaviours of consumers, hardware manufacturers and TV Broadcasters approach on HDTV in Sweden.

 

The consumers seems to be well prepared for HDTV since 90% off all flat screen TVs that are estimated to be sold during 2007 will be able to handle a HDTV signal. To connect different HDTV components with each other will the HDMI standard be used, one cable handles the signals. Sony carried out an investigation last year in USA to look into the viewer habits of people with access to HDTV. It became clear that the viewers want to see their favourite TV show in HDTV. The behaviour was that they first went through the HDTV channels to look for their favourite TV show. If it was not available in HDTV they switched over to the standard definition channels to continue the search.

 

TV broadcasters in Sweden have difficulties to find movies, series and productions that are produced in HDTV. To fill the schedules are re-runs a solution but also channels produced by a third part (The Discovery Channel for example) are included in the channel platforms. The consumer must have a satellite- or digital terrestrial television box to be able to receive HDTV transmissions. The TV broadcasters procure the boxes which are available on the TV market.

 

There is a wide variety of HDTV broadcast equipment such as cameras and video servers. The price of the HDTV equipment is high but broadcasters are forced to pay the price to invest in the new equipment. The majority of the used broadcast equipment suited for standard definition is now for sale, and you can get a lot of used equipment for a good price.

 

There is a big will of broadcasting HDTV in Sweden, and the technology is available. Even though that the big break through has not come yet is it hard to understand why HDTV is not more used by the consumers than it is today. Looking at other HDTV markets is the highest rated content the key driver of HDTV. If we would apply that assumption on the Swedish market must TV shows like Melodifestvalen, spåret and big soccer events be produced in HDTV.