Tim Lindgren

Abstract

Analysis of persistence frameworks in J2EE

The amount of information stored in computer systems is increasing at a rapid rate and the software handling the persistent data of such systems is growing correspondingly more complex and hard to maintain. Persistence frameworks manage the persistence by performing automated conversion between the database systems and the business code using the persistent data. These frameworks have reached wide acceptance. This thesis examines two popular persistence frameworks for the Java Platform, Enterprise JavaBeans and Hibernate. As a means to compare and evaluate the frameworks, two versions of a forum software module are developed, one for each of the persistence frameworks.


Sammanfattning

Analys av beständighetsramverk i J2EE

Mängden information sparad i datorsystem ökar med en snabb takt och mjukvaran som hanterar beständig data i sådana system blir i motsvarande grad mer komplexa och svåra att underhållna. Beständighetsramverk utför automatisk omvandling mellan databassystemen och affärskoden som använder sig av det beständiga datat. Dessa ramverk har blivit vida accepterade. Denna rapport undersöker två populära beständighetsramverk för Java-plattformen, Enterprise JavaBeans och Hibernate. För att kunna jämföra och utvärdera dessa ramverk så har två versioner av en forum-mjukvara utvecklats, en för vardera beständighetsramverk.