Lena Karlsson

Visualisering av radarstationer och sökmönster

Sammanfattning

Denna rapport diskuterar hur den signalmiljö en radarvarnare utsätts för kan visualiseras och hur en visualisering skapats genom en tredimensionell presentation.

Den tredimensionella presentationen sker i ett program skrivet i Java med hjälp av Java3D. Programmets huvudfunktion är presentation av radarstationer och dess sökmönster.

 

Visualization of radar stations and their scan patterns

Abstract            

This report discuss how the signal environment that a radar warning system is exposed to can be visualized and how a visualization was made through a three dimensional presentation in a program written in Java3D. The main task for the program is to give a presentation of the radar stations and their scan patterns.