Christofer Jonsson

Distribution, Visualization and Subscription of Geographic Information

Abstract

This Master Thesis mainly focus on the problem of visualizing and distributing geographic information. Or more precisely, an evaluation of the Web Map Service (WMS) standard is made in order to test how it can be used to solve this problem.

Ways of performing secure authentication is also discussed, since there in certain situations might be of interest to limit access to a WMS server to a specific group of users. One such situation arises when the company or organization responsible for a WMS service wants to grant server access only to users who have paid some kind of fee. But secure authentication does not alone solve this problem, since the problem now also has become a question of knowing which users have paid the subscription fee. How this subscription problem can be addresses is also discussed in this thesis.

Distribuering, visualisering och prenumeration av geografisk information

Sammanfattning

Denna rapport handlar i huvudsak om hur geografisk information kan visualiseras och distribueras, eller för att uttrycka sig mer precist: en utvärdering av Web Map Service-standarden (WMS) görs för att bedöma hur väl den kan användas för att lösa detta problem.

Olika sätt att genomföra säker autentisering tas också upp i rapporten, eftersom det i vissa fall kan vara av intresse att begränsa åtkomsten av en WMS-server. Ett sådant fall uppkommer när ett företag eller en organisation som har satt upp en WMS-tjänst vill begränsa åtkomsten av servern till den grupp av användare som har betalat en viss prenumerationsavgift. Tyvärr räcker det inte endast med säker autentisering för att lösa detta problem, eftersom man nu även måste känna till vilka användare som faktiskt har betalat prenumerationsavgiften. Hur prenumeration kan hanteras diskuteras således också i denna rapport.