Robert Gustafsson

Localization of Computer Games

Abstract

Localization is the process where a product is altered to fit a specific culture or market. Localization of computer games is a part of game development that often has low priority as it is not really a part of the game. Despite this it is a vital part of the development and can cause huge problems if no proper planning or preparations are made.

This Master’s thesis describes the problems with the localization process at the game development studio Digital Illusions CE (Dice). I have studied documentation from earlier projects and interviewed the people who have worked with the localization in the studio. The objective with this thesis is to come up with a plan to make the localization process more efficient and easy.

With help from the interviews and documentation I have found out how the localization has been done in the studio in the past and what areas that needs to be improved. This combined with research in relevant literature has resulted in a new localization model that can be used in the development teams at Dice. It specifies the key areas of focus and how the communication between all the roles at the studio should work. It also defines the responsibilities and the need for a full time employee that manages the localization at the studio.

The localization model I have come up with follows the game development model used at Dice and can be seen as a complement to it. This makes it easy to implement on future projects as well as projects already in production.

Lokalisering av datorspel

Sammanfattning

Lokalisering är en process där man genom att ändra en produkt anpassar den för en specifik kultur eller marknad. Lokaliseringen av datorspel är en del av spelutvecklingen som ofta har låg prioritet eftersom många anser att det egentligen inte har med själva spelet att göra. Trots detta är det en viktig del av utvecklingen som kan orsaka stora problem om det inte finns någon ordentlig planering eller grundliga förberedelser.

Det här examensarbetet beskriver problem med lokaliseringsprocessen på spelutvecklingsstudion Digital Illusions CE (Dice). Jag har studerat dokumentation från tidigare projekt och intervjuat de personer som har arbetat med lokalisering på studion. Målet med examensarbetet är att ta fram en plan för att göra lokaliseringsprocessen effektivare.

Med hjälp av intervjuerna och dokumentationen har jag beskrivit hur lokaliseringsarbetet gått till i studion tidigare och hittat delar som måste förbättras. Detta kombinerat med relevant forskningslitteratur har lett till en lokaliseringsmodell som kan användas på Dice. Den specificerar de viktigaste områdena och hur kommunikationen mellan de olika rollerna i studion ska fungera. Den definierar också ansvarsområden och behovet av en heltidsanställd som fokuserar och handhar alla lokaliseringsfrågor i studion.

Lokaliseringsmodellen jag har kommit fram till följer spelutvecklingsmodellen som används på Dice och kan ses som ett komplement till den. Detta gör den enkel att implementera på framtida projekt såväl som projekt som nu befinner sig i produktion.