Tsegereda Gebrehiwet

Optimizing radio performance tests for a GSM base station

Abstract

The radio receiver performance of a GSM base station has to be tested extensively to make sure that it meets the standardized requirements as well as the Ericsson company specific requirements. A typical parameter to be measured is the Bit Error Ratio in the presence of a noise signal. The performance tests being quite time demanding, the purpose of our project was to design a more efficient testing procedure. New test schemes were indeed implemented and we were able to conclude that some of them reduce the testing time substantially.

Sammanfattning

Radiomottagningsegenskaperna för en GSM-basstation måste genomgå omfattande test för att säkerställa att de klarar både de standardiserade prestandakraven och Ericssons interna krav. En typisk mätparameter är bitfelskvoten i närvaro av brus. Prestandatesten är mycket tidskrävande och syftet med vårt projekt var därför att designa en mer effektiv testprocedur. Nya testscheman implementerades också och det kunde konstatera att vissa av dem minskade testtiden avsevärt.