Rui Gao


A General Logging Service for Symbian based Mobile Phones

Abstract

Event logging on mobile phones is interesting for e.g. diary keeping. We present a logging service which - automatically and in the background on Symbian based mobile phones - logs events originated by user interactivities with mobile phones. Context information that can be obtained by the phones themselves is logged as well. The service offers direct access to the logged events, so that data can be retrieved and reviewed. This logging service was developed with aim of logging user activity related data for the Affective Diary project at SICS. The Affective Diary project aims at reflecting user's emotional experiences. There is a PC-based Affective Diary application developed at SICS. For an Affective Diary application to be able to review the data logged on mobile phones, a middleware service helping to handle the data transferring between mobile phones and PC was also developed. The logging service was designed to be easily reused and extended by third party developers. During the project work we followed a software development process which includes feasibility study, design, implementation and verification. As a result, the logging service ran stably and was reliable.


En generell loggningstjänst för Symbian-baserade mobiltelefoner

Sammanfattning

Händelseloggning på mobiltelefoner är intressant när man t.ex. skriver dagböcker. Vi presenterar en loggningstjänst som - automatiskt och i bakgrunden på Symbian-baserade mobiltelefoner - registrerar händelser som produceras av användarinteraktiviteter med mobiltelefoner. Omgivningsinformation som kan fångas av mobiltelefoner själva loggas också. Tjänsten erbjuder direktåtkomst till loggade händelser så att de kan undersökas vidare. Loggningstjänsten utvecklades med syfte att registrera data relaterat till användaraktivitet för Affective Diary projektet på SICS. Affective Diary projektet syftar till att spegla en persons känslomässiga upplevelser. Det finns en PC-basered Affective Diary applikation utvecklad på SICS. För att en Affective Diary applikation ska kunna använda sig av de händelser som registreras på mobiltelefoner utvecklades även en tjänst som hanterar dataöverföringen mellan mobiltelefoner och PC. Loggningstjänsten designades för att kunna återanvändas och utökas. Under projektet har vi följt en mjukvaruutvecklingsprocess som inkluderar förstudie, design, implementation och verifiering. Resultatet visade att loggningstjänsten var stabil och fungerade korrekt.