Alexander Ahl

Automatic Selection of Search Algorithm

ABSTRACT

This master’s project investigated the effects of game tree features on search enhancements. The aim of the investigations was to create a tool that selects an optimal search enhancement using the game tree features as a base for the decision. Tests to compare different search enhancements and features where made. The results showed that some of the game tree features selected have a clear effect on the search enhancements.

The results even show that non game tree features have a great effect on the search enhancements performance. The conclusion is that just using game tree features is not enough to select an optimal search enhancement.

Automatiskt val av sökalgoritm

SAMMANFATTNING

Detta examensarbete studerar effekterna av spelträdsegenskaper på sökalgoritmer. Målet med undersökningarna var att skapa ett verktyg som väljer en optimal sökalgoritm beroende av spelets egenskaper. Test för att jämföra olika sökalgoritmer och spelträdsegenskaper gjordes. Resultaten visade att vissa av spelträdsegenskaperna tydligt påverkar sökalgoritmernas prestation.

Resultaten visar även att icke spelträdsegenskaper har en stor inverkan på sökalgoritmernas prestation. Slutsatsen är att enbart egenskapar identifierade från spelträd inte räcker för att välja en optimal sökalgoritm.