KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

Rapportlistor/ 2007

Exjobbsrapporter 2007


De flesta exjobbsrapporter finns nu på webben (på pdf-form).

Övriga rapporter finns att köpa på CSCs expedition

Sammanfattningarna läggs upp av de olika avdelningarna inom CSC. Det kan variera i tiden när detta arbete görs i förhållande till när övriga uppgifter om en student och hans/hennes exjobb kommer med på listan. Med förhoppningen att en sammanfattning läggs upp förr eller senare finns således alltid en länk till den som standard. Länkar "som inte leder någonstans" rensas bort när årets produktion av rapporter är avslutad.

20-poängsrapporter (30 högskolepoäng) / 10-poängsrapporter (15 högskolepoäng)


20-poängsrapporter (30 högskolepoäng)

görs av civilingenjörsstudenter, studenter på KTHs magisterprogram och SU-studenter för magisterexamen

Ahl, Alexander
Automatic Selection of Search Algorithm. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: CSC, TCS
Handledare: Fredrik Niemelä och examinator: Stefan Arnborg TRITA-CSC-E 2007:052

Aldrey, Leonardo
A Real Time Performance System for Interactively Layered Audio Sequences. Rapport
Ämne: Elektroakustik. Program: E
Uppdragsgivare: CSC, TMH
Handledare och examinator: Sten Ternström TRITA-CSC-E 2007:124

Algotsson, Gustav
Automatic pronoun resolution for Swedish. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: KTH CSC
Handledare: Martin Hassel och examinator: Stefan Arnborg TRITA-CSC-E 2007:064

Almgren, Martin
Customer-Driven Success Factors for Mobile TV Services. Sammanfattning Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media
Uppdragsgivare: Telenor
Handledare: Christopher Rosenqvist, HHS och examinator: Marko Turpeinen TRITA-CSC-E 2007:082

Alsam, Ulla
Användbarhet vid breda målgrupper -- Utvärdering av användbarheten hos det digitala museet ECMADE. Sammanfattning Rapport
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: E
Uppdragsgivare: Power Lake AB
Handledare: Anna Swartling och examinator: Kerstin Severinson Eklundh TRITA-CSC-E 2007:023

Asp, Filip
Datorstyrt test av taluppfattning i brus hos barn opererade med bilaterala cochleaimplantat. Sammanfattning Rapport
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: D
Uppdragsgivare: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Handledare: Olle Bälter och examinator: Yngve Sundblad TRITA-CSC-E 2007:039

Bengtsson, Gustaf
Rapporthantering och SharePoint -- Metoder för en effektiv och kontrollerad rapporthantering på Svenska Volkswagen. Sammanfattning Rapport
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: I
Uppdragsgivare: Svenska Volkswagen IT Service AB
Handledare: Åke Walldius och examinator: Yngve Sundblad TRITA-CSC-E 2007:054

Bergstrand, Johan och Lindgren, Johan
Urvalskriterier vid val av serverleverantör -- en studie av kommunala och statliga myndigheters val av serverleverantör. Sammanfattning Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media
Uppdragsgivare: Dell Computer AB Sverige
Handledare: Arild Jägerskogh och examinator: Marco Turpeinen TRITA-CSC-E 2007:105

Bergström, Helena
Evaluation of a Computer Assisted Language Learning System for Swedish Language Learners. Rapport
Ämne: Talkommunikation. Program: F
Uppdragsgivare: CSC, TMH
Handledare: Preben Wik och examinator: Björn Granström TRITA-CSC-E 2007:073

Bjerke, Trond Viggo
Mekanismer som påvirker bruksmengden av online rollespill -- en etnografisk undersøkelse av den virtuelle verdenen "World of Warcraft". Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media (Högskolan i Gjøvik, Norge)
Uppdragsgivare: ?
Handledare: Daniel Pargman och examinator: Nils Enlund TRITA-CSC-E 2007:089

Bjurling, Johan
Timing in Piano Music -- a Model of Melody Lead. Rapport
Ämne: Musikakustik. Program: Media
Uppdragsgivare: CSC, TMH
Handledare: Roberto Bresin och examinator: Sten Ternström TRITA-CSC-E 2007:115

Björk, Olof
Utvärdering av maskinlärningstekniker för styrning av individer i stridande förband i datorspel. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Avalanche Studios
Handledare och examinator: Anders Lansner TRITA-CSC-E 2007:065

Björkgren, Andreas
AcademiaLive -- Användbarhets- och funktionsförbättringar i ett verktyg för kommunikation och samarbete. Sammanfattning Rapport
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: Media
Uppdragsgivare: Nostratic AB
Handledare: Kristina Groth och examinator: Ann Lantz TRITA-CSC-E 2007:024

Blomgren, Maria
Vikten av annonsörers kunskap om medietrender -- sett utifrån ett konkurrensperspektiv. Sammanfattning Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media
Uppdragsgivare: CSC, Medieteknik
Handledare: Sara Leckner och examinator: Marko Turpeinen TRITA-CSC-E 2007:126

Bongart, Robert
Efficient Simulation of Fluid Dynamics in a 3D Game Engine. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: I
Uppdragsgivare: Ecole Centrale Paris
Handledare: Olle Bälter och examinator: Lars Kjelldahl TRITA-CSC-E 2007:018

Burger, Birgitta
Communication of Musical Expression from Mobile Robots to Humans -- Recognition of Music Emotions by Means of Robot Gestures. Rapport
Ämne: Musikakustik. Program: D
Uppdragsgivare: CSC, TMH
Handledare: Roberto Bresin och examinator: Sten Ternström TRITA-CSC-E 2007:141

Candeias da Silva Santos, Ricardo Manuel
Evaluation of Visual Servoing Techniques for Robotic Applications. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: CSC, CVAP
Handledare och examinator: Danica Kragic TRITA-CSC-E 2007:135

Castegren, Mattis
Design av skriptspråk för en distribuerad spelvärld. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Gatorhole AB
Handledare: Mikael Goldmann och examinator: Johan Håstad TRITA-CSC-E 2007:045

Chiang, Sofia
Ett intranäts betydelse för ett snabbt växande konsultbolag. Sammanfattning Rapport
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: D
Uppdragsgivare: Creuna AB
Handledare: Kristina Groth examinator: Kerstin Severinson Eklundh TRITA-CSC-E 2007:097

Collin, Mikael
Cabin Service Center. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Robmatic AB
Handledare: Henrik Eriksson och examinator: Stefan Arnborg TRITA-CSC-E 2007:002

Cragéus, Viktor
Interactive Teachers' Resource on the Acoustics of Pipes. Rapport
Ämne: Musikakustik. Program: E
Uppdragsgivare: CSC, TMH
Handledare: Sten Ternström och examinator: Sten Ternström TRITA-CSC-E 2007:128

Dagnell, Stefan
Simulating emotions of computer game characters. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Avalanche Studios
Handledare: Henrik Eriksson och examinator: Stefan Arnborg TRITA-CSC-E 2007:031

Dandemar, Daniel
Individually adapted update of software through synchronization with a central configuration database. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Effective Studios AB
Handledare: Serafim Dahl och examinator: Stefan Arnborg TRITA-CSC-E 2007:119

Danemar, Thomas
Kollaborativa anteckningar. Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media
Uppdragsgivare: CSC
Handledare: Björn Hedin och examinator: Marko Turpeinen TRITA-CSC-E 2007:079

de Bachtin, Sebastian
Enhancement of ACELP Coded Speech Signals.
Ämne: Talkommunikation. Program: Media
Uppdragsgivare: Ericsson AB
Handledare: Erlendur Karlsson och Anisse Taleb och examinator: Sten Ternström TRITA-CSC-E 2007:075

De Witt, Anna
Designing Sonification of User Data in Affective Interaction. Rapport
Ämne: Musikakustik. Program: Fristående kurs
Uppdragsgivare: CSC, TMH
Handledare: Roberto Bresin och examinator: Sten Ternström TRITA-CSC-E 2007:142

Delefosse, Rémi
Responding to calls of research project proposals for EC Framework Programme: A process case study. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: ERTICO, Bryssel
Handledare: Rand Waltzman och examinator: Stefan Arnborg TRITA-CSC-E 2007:047

Dubus, Gaël
Convergence Improvement and Qualification of a Model for Fission Gas Behaviour in Nuclear Fuel. Rapport
Ämne: Numerisk analys. Program: D
Uppdragsgivare: CEA, Frankrike
Handledare: Ninni Carlsund och examinator: Axel Ruhe TRITA-CSC-E 2007:060

Dunberg, Albert
Evaluation of Reliable Network Communication Solutions in an Industrial Environment. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Omnivisor
Handledare: Olof Hagsand och examinator: Stefan Arnborg TRITA-CSC-E 2007:019

Edin, Erik
Classification and solutions of general combinatorial games. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: CSC, TCS
Handledare: Fredrik Niemelä och examinator: Stefan Arnborg TRITA-CSC-E 2007:048

Ekman, Carolin
Cyber Activism and SMS Propaganda -- The potential and limitations in utilising Internet and cellphone technologies to strengthen human rights in China. Sammanfattning Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media
Uppdragsgivare: CSC, Medieteknik
Handledare: Ester Appelgren och examinator: Marko Turpeinen TRITA-CSC-E 2007:101

Enflo, Laura
Threshold Pressure for Vocal Fold Collision. Rapport
Ämne: Musikakustik. Program: E
Uppdragsgivare: Tekniska högskolan, Esbo, Finland
Handledare: Johan Sundberg och examinator: Sten Ternström TRITA-CSC-E 2007:026

Englund, Johan
Mobile TV -- Service Design Strategy. Sammanfattning Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media
Uppdragsgivare: CSC, Medieteknik
Handledare: Christopher Rosenqvist, HHS och examinator: Marko Turpeinen TRITA-CSC-E 2007:114

Engström, Arvid
Producing Cinematic Image Content for Responsive Video Installations on Multiple Screens. Sammanfattning Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media
Uppdragsgivare: Interactive Institute
Handledare: Björn Thuresson och examinator: Nils Enlund TRITA-CSC-E 2007:129

Engström, Christian
Standardisering och kvalitetssäkring av ett grafisk arbetsflöde. Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media
Uppdragsgivare: Vattenfall Business Service Nordic -- ComServices
Handledare: Christer Lie och examinator: Nils Enlund TRITA-CSC-E 2007:030

Enroth, Stefan
Spatial Impulse Response Rendering of Digital Waveguide Mesh Room Acoustic Simulations. Rapport
Ämne: Elektroakustik. Program: Media
Uppdragsgivare: University of York, Storbritannien
Handledare: Damian Murphy, University of York och examinator: Sten Ternström TRITA-CSC-E 2007:116

Eriksson, Anders
User Perspectives on Mobile Ads. Sammanfattning Rapport
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: Media
Uppdragsgivare: Ericsson Research
Handledare: Sinna Lindquist och examinator: Yngve Sundblad TRITA-CSC-E 2007:057

Esteki, Hadi
Face Detection and Recognition in Indoor Environment. Rapport
Ämne: Numerisk analys. Program: Int. master in scientific computing
Uppdragsgivare: CSC, NA
Handledare: Alireza Tavakoli Targhi och Babak Rasolzadeh och examinator: Axel Ruhe TRITA-CSC-E 2007:139

Forsell, Mimmi
Acoustic Correlations of Perceived Emotions in Speech. Rapport
Ämne: Talkommunikation. Program: Media
Uppdragsgivare: CSC, TMH
Handledare: Kjell Elenius och examinator: Björn Granström TRITA-CSC-E 2007:074

Gálvez López, Dorian
Combining Object Recognition and Metric Mapping for Spatial Modeling with Mobile Robots. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: CSC, CVAP
Handledare: Patric Jensfelt och examinator: Danica Kragic TRITA-CSC-E 2007:107

Gannert, Tommie
A Speaker Verification System under the Scope: Alize. Rapport
Ämne: Talkommunikation. Program: D
Uppdragsgivare: CSC, TMH
Handledare: Håkan Melin och examinator: Björn Granström TRITA-CSC-E 2007:029

Gao, Rui
A General Logging Service for Symbian based Mobile Phones. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: SICS
Handledare: Mikael Goldmann och examinator: Stefan Arnborg TRITA-CSC-E 2007:132

Gebrehiwet, Tsegereda
Optimizing radio performance tests for a GSM base station. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: Matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: Ericsson
Handledare: Henrik Eriksson och examinator: Lars Kjelldahl TRITA-CSC-E 2007:042

González-Nicolás, Javier Romero
Binocular Hand Tracking and Pose Estimation. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: CSC, CVAP
Handledare: Danica Kragic och examinator: Jan-Olof Eklundh TRITA-CSC-E 2007:032

Grudeholm, Malin
Analysis and design of the real-time database Polyhedra in the DySCAS architecture platform. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: Magisterprogram i datalogi, KTH
Uppdragsgivare: Enea AB
Handledare: Kjell Lindqvist och examinator: Karl Meinke TRITA-CSC-E 2007:136

Gustafsson, Robert
Localization of Computer Games. Sammanfattning Rapport
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: Media
Uppdragsgivare: Digital Illusions CE AB
Handledare: Olle Bälter och examinator: Yngve Sundblad TRITA-CSC-E 2007:035

Gustafsson, Simon
Planar Surface Tracking and its Applications. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: CSC
Handledare: Danica Kragic och examinator: Jan-Olof Eklundh TRITA-CSC-E 2007:096

Göthberg, Oscar
Applying Business Intelligence to Software Engineering. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: LucidEra
Handledare och examinator: Stefan Arnborg TRITA-CSC-E 2007:003

Hagström, Carl
En konsertmiljö på Internet. Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media
Uppdragsgivare: CSC, Medieteknik
Handledare: Leif Handberg och examinator: Nils Enlund TRITA-CSC-E 2007:011

Haile, Mulugeta
Analysis of EEG Signals during Language Tasks. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: Matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: CSC, CBN
Handledare: Jeanette Hellgren Kotaleski och examinator: Anders Lansner TRITA-CSC-E 2007:028

Hall, Richard
Path Planning and Autonomous Navigation for use in Computer Generated Forces. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare:FOI
Handledare: Örjan Ekeberg och examinator: Anders Lansner TRITA-CSC-E 2007:093

Halvarsson, Jimmy
Beteendemönster hos fildelare av musik och andra former av innehåll -- drivkrafter, användningssätt och moral. Rapport
Ämne: Publiceringsteknik. Program: Media
Uppdragsgivare: CSC, Medieteknik
Handledare: Roger Wallis och examinator: Nils Enlund TRITA-CSC-E 2007:090

Hanson, Monika
Pricing Mobile Music Solutions. Sammanfattning Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media
Uppdragsgivare: Ericsson
Handledare: Roger Wallis och examinator: Marko Turpeinen TRITA-CSC-E 2007:083

Hansson, Theresia
Graphics Processor Based Rigid Body Physics Simulation. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: Mikroelektronik
Uppdragsgivare: AB Colored Media
Handledare och examinator: Stefan Arnborg TRITA-CSC-E 2007:066

Hartzell, Karin
Engagemang efter engagemangets slut -- är en virtuell community ett lämpligt verktyg för framgångsrikt socialt nätverkande? Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media
Uppdragsgivare: CSC, Medieteknik
Handledare: Björn Hedin och examinator: Marko Turpeinen TRITA-CSC-E 2007:012

Helander, Lars
Implementation and Evaluation of an Interpolation Based Model Checker. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Prover Technology AB
Handledare: Karl Meinke och examinator: Johan Håstad TRITA-CSC-E 2007:004

Hellebro, Viktor
Analys av problem vid införande och utvidgning av en tjänsteorienterad arkitektur. Sammanfattning
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: EnjoyIT Sweden AB
Handledare: Stefan Nilsson och examinator: Karl Meinke TRITA-CSC-E 2007:067

Hugot, Vanessa
Eye Gaze Analysis in Human-Human Interactions. Rapport
Ämne: Talkommunikation. Program: Fristående kurs
Uppdragsgivare: CSC, TMH
Handledare: Jonas Beskow och examinator: Björn Granström TRITA-CSC-E 2007:053

Isaksson, Daniel
Improving a Model of the Pyrosequencing Reaction System. Sammanfattning Rapport
Ämne: Biomedicinsk teknik. Program: F
Uppdragsgivare: CSC, CBN
Handledare: Jeanette Hellgren Kotaleski och examinator: Anders Lansner TRITA-CSC-E 2007:111

Ivulic, Marcos
Visualization of computer supported discussions within the DHS-system. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: Matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: Nada, IPLab
Handledare: Henrry Rodriguez och examinator: Kerstin Severinson Eklundh TRITA-CSC-E 2007:078

Jacobson, Tina
Development and Evaluation of a Phage-Display Based Vaccine against Prostate Cancer. Sammanfattning Rapport
Ämne: Biomedicinsk teknik. Program: Bio
Uppdragsgivare: Karolinska Institutet, Cancer Centrum Karolinska
Handledare: Erik Fransén och examinator: Anders Lansner TRITA-CSC-E 2007:051

Jani, Sami
A Solid Inclusion Separation at the Steel-Slag Interface for Tundish Conditions in the Continuous Steel Casting Process. Rapport
Ämne: Beräkningsteknik. Program: Fristående kurs, SU
Uppdragsgivare: Materialvetenskap, KTH
Handledare: Pär Jönsson, KTH och examinator: Axel Ruhe TRITA-CSC-E 2007:043

Jonsson, Christofer
Distribution, Visualization and Subscription of Geographic Information. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: SWECO Position
Handledare: Serafim Dahl och examinator: Stefan Arnborg TRITA-CSC-E 2007:033

Jäverberg, Magnus
A study of machine learning and neural networks in strategic games. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Egen
Handledare: Örjan Ekeberg och examinator: Anders Lansner TRITA-CSC-E 2007:094

Kabinger, Caroline
Investigations of intrinsic brain activity during rest and work in the human brain using functional MRI. Sammanfattning Rapport
Ämne: Biomedicinsk teknik. Program: E
Uppdragsgivare: Karolinska Institutet
Handledare: Erik Fransén och examinator: Anders Lansner TRITA-CSC-E 2007:005

Karlsson, Lena
Visualisering av radarstationer och sökmönster. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: Media
Uppdragsgivare: Saab Avitronics
Handledare och examinator: Lars Kjelldahl TRITA-CSC-E 2007:068

Kené, Oscar
Merging IPA and NetWatchBGP. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Tele2
Handledare: Henrik Eriksson och examinator: Stefan Arnborg TRITA-CSC-E 2007:120

Khanaraksombat, Wanwisa
Utvärdering av ett automatgenererat svensk-thailändskt elektroniskt lexikon. Sammanfattning Rapport
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: MDI-magister
Uppdragsgivare: CSC, TCS
Handledare: Ola Knutsson och examinator: Kerstin Severinson Eklundh TRITA-CSC-E 2007:025

Kuniholm, Johan
Bredband i gasrör. Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media
Uppdragsgivare: Svenskt Gastekniskt Center
Handledare: Alex Jonsson och examinator: Nils Enlund TRITA-CSC-E 2007:017

Kånge, Fredrik
Bin-Picking Using a Single Camera. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: ABB Robotics
Handledare: Mårten Björkman och examinator: Jan-Olof Eklundh TRITA-CSC-E 2007:034

Larsson, Martin
Creativity Leaders -- Success factors in Sweden's leading creative agencies. Sammanfattning Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media
Uppdragsgivare: Treehouse
Handledare: Christopher Rosenqvist, HHS och examinator: Nils Enlund TRITA-CSC-E 2007:084

Larsson, Staffan
Utbildande programvara -- design och implementation av ett undervisande program. Sammanfattning Rapport
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: Media
Uppdragsgivare: Fortum AB
Handledare och examinator: Kerstin Severinson Eklundh TRITA-CSC-E 2007:100

Laxhammar, Rikard
Artificial Intelligence for Situation Assessment. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Saab Systems
Handledare: Örjan Ekeberg och examinator: Anders Lansner TRITA-CSC-E 2007:046

Leander, Torsten
Force Directed Clustering as a means to extract dependencies in data. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: CSC, CBN
Handledare och examinator: Anders Lansner TRITA-CSC-E 2007:049

Leidegrant, Susanna
Consumer Requirements on Social Gaming -- A qualitative study of person to person communication aspects on multiplayer gaming. Rapport
Ämne: Affärsutveckling och medieteknik. Program: Media
Uppdragsgivare: Ericsson
Handledare: Christopher Rosenqvist, HHS och examinator: Marko Turpeinen TRITA-CSC-E 2007:092

Lindgren, Tim
Analysis of persistence frameworks in J2EE. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Jadestone
Handledare: Kjell Lindqvist och examinator: Lars Kjelldahl TRITA-CSC-E 2007:069

Lindmark, Antonia
Integrering av tekniska system -- gemensamma funktioner hos systemen L4och TV4Online på TV4. Sammanfattning Rapport
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: Media
Uppdragsgivare: TV4 AB
Handledare: Björn Thuresson och examinator: Ann Lantz TRITA-CSC-E 2007:056

Lundblad, Andreas
Verification Condition Generation and Discharge in a Hoare Logic with Recursion. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: CSC
Handledare: Dilian Gurov och examinator: Karl Meinke TRITA-CSC-E 2007:020

Macé, Aurélien
Neuron Electro Physiological Classification. Sammanfattning Rapport, Appendix
Ämne: Biomedicinsk teknik. Program: D
Uppdragsgivare: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
Handledare: Jeanette Hellgren Kotaleski och examinator: Anders Lansner TRITA-CSC-E 2007:112

Malki, Ninoa
Rekonstruktion av evolutionära anfadersgensekvenser och detektion av adaptiv evolution med likelihoodmetod när substitutionshastigheten varierar över genpositioner. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: Fristående kurs, SU
Uppdragsgivare: Stockholm Bioinformatic Center, Albanova
Handledare: Jens Lagergren och examinator: Stefan Arnborg TRITA-CSC-E 2007:036

Martínez Mercado, David
HMMs and CRFs for Continuous Human Activity Recognition. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: CSC, CVAP
Handledare och examinator: Danica Kragic TRITA-CSC-E 2007:108

Nahlin, Jonas
Assembly and Employment of a Microphone Array wih a Text-Independent Speaker Identification System. Rapport
Ämne: Talkommunikation. Program: Media
Uppdragsgivare: CSC, TMH
Handledare: Daniel Elenius och Mats Blomberg och examinator: Björn Granström TRITA-CSC-E 2007:076

Nordström, Joakim
Evaluation of Swedish Speech recognizers for Spontaneous and Natural Speech. Rapport
Ämne: Talkommunikation. Program: Magisterprogram i datalogi, KTH
Uppdragsgivare: Icepeak AB
Handledare: Alexander Seward och examinator: Björn Granström TRITA-CSC-E 2007:143

Nordström, Lukas
Visual Ergonomics of Prismatic Displays. Rapport
Ämne: Publiceringsteknik. Program: T
Uppdragsgivare: Acreo AB
Handledare: Arild Jägerskogh och examinator: Nils Enlund TRITA-CSC-E 2007:062

Nygren, Martin
Simulation of Human Behaviour in Stressful Crowd Situations. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: CSC
Handledare: Stefan Nilsson och examinator: Stefan Arnborg TRITA-CSC-E 2007:070

Olsson, Christoffer
Mobila system för serviceteknikeryrket -- Undersökning av behoven och utveckling av en handdatorapplikation. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: PocketMobile Communications AB
Handledare: Inge Frick och examinator: Stefan Arnborg TRITA-CSC-E 2007:006

Oscarsson, Daniel
Eigentree-SIFT: A hierarchical space-partitioning approach for indexing and description of local image features. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Freie Universität Berlin
Handledare och examinator: Danica Kragic TRITA-CSC-E 2007:071

Otterberg, Erik
Kvalitetsaspekter på videostreaming till mobiltelefoner. Sammanfattning Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media
Uppdragsgivare: Moderna Filmer
Handledare: Trille Fellstenius och examinator: Nils Enlund TRITA-CSC-E 2007:125

Pahlefors, Kamilla
Reusing the game world -- Aspects on replacing traditional 2D menu interaction with interaction inside the 3D world. Sammanfattning Rapport
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: Media
Uppdragsgivare: EA Digital Illusions Creative Entertainment
Handledare: Olle Bälter och examinator: Lars Kjelldahl TRITA-CSC-E 2007:098

Pettersson, Olle
Implementing LVQ for Age Classification. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare:Mitsubishi Electric Corporation
Handledare: Örjan Ekeberg och examinator: Anders Lansner TRITA-CSC-E 2007:109

Pommert, Mikael
Lanseringen av HDTV -- Varför går det så långsamt? Sammanfattning Rapport
Ämne: Publiceringsteknik. Program: M
Uppdragsgivare: Viasat
Handledare: Arild Jägerskogh och examinator: Marko Turpeinen TRITA-CSC-E 2007:091

Proschinger, Thomas
Odor Concentration Coding in the Olfactory Bulb Glomerulus: The Interval Coding Hypothesis. Sammanfattning Rapport
Ämne: Biomedicinsk teknik. Program: D
Uppdragsgivare: CSC, CBN
Handledare och examinator: Anders Lansner TRITA-CSC-E 2007:072

Quaglino, Alessio
Simulation of Collision Deformations -- a finite element method approach in computer graphics. Rapport
Ämne: Numerisk analys. Program: F
Uppdragsgivare: Craft Animations
Handledare: Johan Hoffman och examinator: Axel Ruhe TRITA-CSC-E 2007:059

Risén, Johan
External retrofitting of autonomic capabilities onto an enterprise application. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Amadeus
Handledare: Örjan Ekeberg och examinator: Anders Lansner TRITA-CSC-E 2007:133

Rosengren, Per
Pose Initialisation by Analysing Feature Points of a Virtual Model. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: CSC, CVAP
Handledare och examinator: Danica Kragic TRITA-CSC-E 2007:050

Rydh, Johannes
Very Large Symmetric Eigenvalue Problems Solved by Lanczos and Multiple Relatively Robust Representations for Tridiagonals. Rapport
Ämne: Numerisk analys. Program: F
Uppdragsgivare: CSC, NA
Handledare och examinator: Axel Ruhe TRITA-CSC-E 2007:123

Sagatowski, Jakob
Maintenance workstation demonstrator. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Saab Aerotech
Handledare: Serafim Dahl och examinator: Stefan Arnborg TRITA-CSC-E 2007:110

Samuelsson, Jonatan
Frame rate up-conversion for encoded video. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Ericsson
Handledare och examinator: Lars Kjelldahl TRITA-CSC-E 2007:021

Saros, Jakob
Ownership in the Digital World as Illustrated by the Case of the Kazaa File Sharing Network. Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media
Uppdragsgivare: CSC, Medieteknik
Handledare: Roger Wallis och examinator: Marko Turpeinen TRITA-CSC-E 2007:061

Sellén, Lisen
E-post som marknadsföringsmedium -- Styrkor och svagheter ur ett konsumentperspektiv. Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media
Uppdragsgivare: Lowe Plus Consulting AB
Handledare: Sara Leckner och examinator: Marko Trupeinen TRITA-CSC-E 2007:037

Sikurajapathi, Indunil
Computing the Leading Singular Values of a Large Scale Matrix by Direct and Inverse Iteration. Rapport
Ämne: Numerisk analys. Program: Int. master in scientific computing
Uppdragsgivare: CSC, NA
Handledare: Axel Ruhe och examinator: Axel Ruhe TRITA-CSC-E 2007:099

Simonetta, Gianfranco
Automatic execution of GSM messages in a simulated environment. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Ericsson
Handledare: Karl Meinke och examinator: Stefan Arnborg TRITA-CSC-E 2007:007

Stenberg, Kristofer
Bayesian Models to Enhance Parameter Estimation of Financial Assets -- Proposal and Evaluation of Probabilistic Methods. Rapport
Ämne: Beräkningsteknik. Program: Matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: Felicia Finans AB
Handledare: Mikael Andersson, SU och examinator: Axel Ruhe TRITA-CSC-E 2007:118

Sporrong, William
MIELEdit: Design och implementation av ett system för att skapa interaktiva utställningar. Sammanfattning Rapport
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: D
Uppdragsgivare: Interaktiva Institutet
Handledare: Gustav Taxén och examinator: Yngve Sundblad TRITA-CSC-E 2007:044

Stöckli, Michael
A Unified Continuum Fluid-Structure Interaction Solver using an ALE Finite Element Method -- An investigation on how to simulate blood flow. Rapport
Ämne: Numerisk analys. Program: Int. master in scientific computing
Uppdragsgivare: CSC, NA
Handledare: Johan Hoffman och examinator: Axel Ruhe TRITA-CSC-E 2007:010

Su, Li
IT-behov för produktionsledning hos förpackningstryckerier. Sammanfattning Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media
Uppdragsgivare: Media Workflow Management AB
Handledare: Christer Lie och examinator: Nils Enlund TRITA-CSC-E 2007:140

Sundman, Björn
A Probabilistic Model of Oncogenesis Progression. Sammanfattning Rapport
Ämne: Biomedicinsk teknik. Program: D
Uppdragsgivare: CSC
Handledare: Jens Lagergren och examinator: Stefan Arnborg TRITA-CSC-E 2007:113

Sundqvist, Annika
Polisklienten -- En undersökning hur, med hjälp av användbarhetsanalys, polisens klient för olycksregistrering kan förbättras. Sammanfattning Rapport
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: MDI-magister
Uppdragsgivare: SWECO Position
Handledare: Rosa Gudjonsdottir och examinator: Kerstin Severinson Eklundh TRITA-CSC-E 2007:040

Sviestins, Emma
Interaction for a Robot Accompanying a Walking Human. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: ATR, Kyoto, Japan
Handledare och examinator: Henrik Christensen TRITA-CSC-E 2007:022

Söderström, Emma
On-demand -- TV-bolagen möter en förändrad tittarkultur. Sammanfattning Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media
Uppdragsgivare: CSC, Medieteknik
Handledare: Ester Appelgren och examinator: Nils Enlund TRITA-CSC-E 2007:122

Tang, Hanna
Variabeltryck -- en studie av kundbehov och programvaror. Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media
Uppdragsgivare: Edita
Handledare: Christer Lie och examinator: Nils Enlund TRITA-CSC-E 2007:038

Tatkowski, Bartlomiej
iBall: Ögonstyrning i grafiska gränssnitt idag och i framtiden -- En fallstudie i Windows XP. Sammanfattning Rapport
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: D
Uppdragsgivare: Tobii Technology AB.
Handledare: Gustav Taxén och examinator: Yngve Sundblad TRITA-CSC-E 2007:117

Tavakoli, Sorosh
Kartläggning av konsumtion av rörliga bilder. Sammanfattning
Ämne: Affärsutveckling och medieteknik. Program: Media
Uppdragsgivare: Mediamätning i Skandinavien AB
Handledare: Christopher Rosenqvist, HHS och examinator: Marko Turpeinen TRITA-CSC-E 2007:106

Tendler, Cecilia
Uppgiftsanalys av diskreta optimeringsproblemprocesser. Sammanfattning Rapport
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: IT
Uppdragsgivare: Kyoto University, Japan
Handledare: Gustav Taxén och examinator: Yngve Sundblad TRITA-CSC-E 2007:055

Tengwall, Oscar
Scaling Performance of a Parallel Implementation of a Biophysically Detailed Model Retina. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: KTH CSC
Handledare: Örjan Ekeberg och examinator: Anders Lansner TRITA-CSC-E 2007:095

Thessman, Etienne
Rummets betydelse för användargenererat innehåll i pervasivespel. Sammanfattning Rapport
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: Media
Uppdragsgivare: Interaktiva institutet
Handledare: Daniel Pargman och examinator: Ann Lantz TRITA-CSC-E 2007:138

Thurén, Fredrik
VR-grafik i TV-produktion -- en fallstudie på TV4. Sammanfattning Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media
Uppdragsgivare: TV4
Handledare: Stefan Carlsson och examinator: Nils Enlund TRITA-CSC-E 2007:130

Tsiftes, Nicolas
Using Data Compression for Energy-Efficient Reprogramming of Wireless Sensor Networks. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: Fristående kurs, SU
Uppdragsgivare: SICS
Handledare: Olof Hagsand och examinator: Stefan Arnborg TRITA-CSC-E 2007:077

Waller, Jakob
Ett virtuellt fönster mellan R1 och Tekniska museet. Sammanfattning Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media
Uppdragsgivare: KTH
Handledare: Leif Handberg och examinator: Nils Enlund TRITA-CSC-E 2007:081

Wallin, Magnus
Återgivning av medierad närvaro i MPEG-4. Sammanfattning Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media
Uppdragsgivare: Centrum för hållbar kommunikation
Handledare: Mats Erixon och examinator: Nils Enlund TRITA-CSC-E 2007:080

Wennersten, Ida
Evaluating Alternative Solutions to Improve a Test Process. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: St Jude Medical
Handledare: Erik Fransén och examinator: Anders Lansner TRITA-CSC-E 2007:008

Wennersten, Per
Depth buffer compression. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Ericsson AB
Handledare: Lars Arvestad och examinator: Johan Håstad TRITA-CSC-E 2007:121

Wikell, Stefan
Kartläggning av informationsflödet för övervakningsfunktioner i JAS 39 Gripen -- inklusive de verktyg, filformat och databaser som används från funktionsdefinition till kundleverans. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: Fristående kurs, SU
Uppdragsgivare: Saab Aerosystems
Handledare: Serafim Dahl och examinator: Stefan Arnborg TRITA-CSC-E 2007:016

Wiklund, Oana
A Computational Study of a Finite Element Method for Two Phase Flow. Rapport
Ämne: Numerisk analys. Program: Int. master in scientific computing
Uppdragsgivare: CSC, NA
Handledare: Johan Hoffman och examinator: Axel Ruhe TRITA-CSC-E 2007:041

Wrange, Pär
Design of Interactive Transformation Tools in a Medical Application. Sammanfattning Rapport
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Karolinska Institutet
Handledare och examinator: Lars Kjelldahl TRITA-CSC-E 2007:134

Zemack, Matti
Implementing Methods for Equal Loudness in Radio Broadcasting. Rapport
Ämne: Musikkommunikation. Program: Media
Uppdragsgivare: Sveriges Radio
Handledare och examinator: Sten Ternström TRITA-CSC-E 2007:104

Zhu, Xueyu
Multiscale Simulation of Flow past Nanotubes. Rapport
Ämne: Numerisk analys. Program: Int. master in scientific computing
Uppdragsgivare: CSC, NA
Handledare: Anders Szepessy och examinator: Axel Ruhe TRITA-CSC-E 2007:027

Zidén, Anton
Mobile Marketing from a User Perspective -- Teenage users’ opinions of Mobile Advertising in a Mobile Instant Messaging Context. Sammanfattning Rapport
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: Media
Uppdragsgivare: Ericsson Research
Handledare: Sinna Lindquist och examinator: Yngve Sundblad TRITA-CSC-E 2007:058

Zlatintsi, Athanasia
When the Clarinet Sounds Bad -- Identification study. Rapport
Ämne: Musikakustik. Program: Media
Uppdragsgivare: CSC, TMH
Handledare: Kjetil Falkenberg Hansen och examinator: Sten Ternström TRITA-CSC-E 2007:009

Öhgren, Sara
Experiment with Adaptation and Vocal Tract Length Normalization at Automatic Speech Recognition of Children?s Speech. Rapport
Ämne: Talkommunikation. Program: E
Uppdragsgivare: CSC, TMH
Handledare: Mats Blomberg och Daniel Elenius och examinator: Rolf Carlson TRITA-CSC-E 2007:127

Österberg, Wilhelm
Storytelling in Single Player Action Computer Games. Sammanfattning Rapport
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: Media
Uppdragsgivare: Avalanche Studios
Handledare: Björn Thuresson och examinator: Yngve Sundblad TRITA-CSC-E 2007:001

topp>>


10-poängsrapporter (15 högskolepoäng)

görs av högskoleingenjörsstudenter och SU-studenter för kandidatexamen

Agoston, Peter och Huldt, Jakob
Mobiltelefonens funktion för personlig identifiering -- möjligheter och begränsningar. Sammanfattning Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media 120p/180hp
Uppdragsgivare: CSC, Medieteknik
Handledare: Ester Appelgren och examinator: Roger Wallis TRITA-CSC-E 2007:088

Blomquist, Veronica
Digitalbio i Sverige, möjligheter och barriärer. Sammanfattning Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media 120p/180hp
Uppdragsgivare: CSC, Nada
Handledare: Trille Fellstenius och examinator: Roger Wallis TRITA-CSC-E 2007:085

Erslo, Robin och Reneby, Hannes
Publicering av video på Internet -- rekommendationer för mindre intresseorganisationer, som idrottsföreningar. Sammanfattning Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media 120p/180hp
Uppdragsgivare: CSC, Medieteknik
Handledare: Jan-Olof Plato och examinator: Roger Wallis TRITA-CSC-E 2007:063

Klimenko, Alexander och Johansson, Erik
Integrerade komponenter i en interaktiv TV-studio, begränsningar och möjligheter. Sammanfattning Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media 120p/180hp
Uppdragsgivare: Cavalli & Company AB
Handledare: Trille Fellstenius och examinator: Roger Wallis TRITA-CSC-E 2007:015

Kristoferson, Hannes
Visualisering av data i AD.Action. Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media 120p/180hp
Uppdragsgivare: Delta Projects
Handledare: Gustav Taxén och examinator: Roger Wallis TRITA-CSC-E 2007:087

Ledo, Ana
Webbutveckling och W3Cs Device Independence -- en studie om teknik och verktyg för webbutveckling för traditionella och mobila klienter. Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media 120p/180hp
Uppdragsgivare: CSC, Medieteknik
Handledare: Björn Hedin och examinator: Roger Wallis TRITA-CSC-E 2007:103

Pihlblad, Nils
Stöd för den matematiska läroprocessen genom användande av datorer -- en studie. Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media 120p/180hp
Uppdragsgivare: Bonnier Utbildning
Handledare: Mona Eriksson och examinator: Roger Wallis TRITA-CSC-E 2007:137

Rosin, Pontus
Utveckling av en webb-2.0-baserad affärsmodell för en online frågesportplattform med fokusgrupper. Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media 120p/180hp
Uppdragsgivare: CSC, Medieteknik
Handledare: Sven Packmor och examinator: Roger Wallis TRITA-CSC-E 2007:086

Salomonsson, Mikael
Interaktivitet i museer -- att göra Naturhistoriska riksmuseets polarutställning mer interaktiv. Sammanfattning Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media 120p/180hp
Uppdragsgivare: Naturhistoriska riksmuseet
Handledare: Leif Handberg och examinator: Roger Wallis TRITA-CSC-E 2007:102

Sjelin, Henrik
Hur fångar man yrkesarbetarnas tid? -- En studie av hur yreksarbetares lön- och tidrapportering skulle kunna effektiviseras. Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media 120p/180hp
Uppdragsgivare: Skanska Sverige AB
Handledare: Alex Olwal och examinator: Roger Wallis TRITA-CSC-E 2007:013

Thårlin, Pernilla och Ejendal, Mikael
Distansutbildning i Australien -- En studie av fyra skolor. Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media 120p/180hp
Uppdragsgivare: CSC, Medieteknik
Handledare: Nils Wennerstrand och examinator: Roger Wallis TRITA-CSC-E 2007:015

Törnros, Joanna
RGB-flöde -- när ska konvertering till CMYK ske? Rapport
Ämne: Medieteknik. Program: Media 120p/180hp
Uppdragsgivare: STFI-Packforsk AB
Handledare: Christer Lie och examinator: Roger Wallis TRITA-CSC-E 2007:014

topp>>

 


 
Sidansvarig: CN <svl-su@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2009-11-10