Per Johansson

Sammanfattning

Automatiserad testning för ett handelssystem

NeoNet Technology utvecklar ett realtidssystem för elektronisk aktiehandel. Handelssystemet ger användaren möjlighet att handla direkt mot flera av världens ledande marknader. En intressant möjlighet vore att kunna testa systemet automatiskt.
I dagens system sker testningen mot olika börsers testkopplingar. Dessa kopplingar är osäkra p.g.a. att andra aktörer kan vara uppkopplade samtidigt vilket innebär att det på förhand inte går att vara säker vilket svar som kommer att erhållas. Detta omöjliggör en automatisering av testningen.
Detta examensarbete ger en översikt om olika aspekter av testning samt beskriver implementeringen av en prototyp för att automatisera testningen av kärnan i handelssystemet. Den utvecklade prototypen löser problemet med testkopplingarna och stödjer laddning och exekvering av testfall, automatisk jämförelse av svar och resultatrapportering.

Abstract

Automatic testing in a trading system

NeoNet Technology develops a real time trading system, which gives access to stock exchanges around the world. An interesting feature would be the possibility to test the system automatically.
The stock exchanges offer test systems, but there is one problem with them, you are not alone. Several companies may use the test system simultaneously, which makes it impossible to know what answers to expect from the test system. This fact makes automatic testing impossible.
This master's thesis gives an overview of different aspects of testing and describes the implementation of a prototype that allows automated testing of the central parts of the trading system. The prototype solves the problem with the test systems mentioned above and supports loading and execution of test cases, automatic comparison of received answers and generation of test reports.