Presentation av kandidatuppsats i datalogi vid Stockholms Universitet


Måndag 9 oktober kl 13.00 på SciLifeLab i Solna

Presentationen sker i rum Pascal, byggnad Gamma, våning 6, Tomtebodavägen 23A, Solna.

Heurgren, Olof
Using a Relative Standard Deviation Fixed-Width Stopping Rule as a Markov Chain Monte Carlo Diagnostic.   Sammanfattning   Abstract   Rapport

Handledare: Lars Arvestad
Examinator: Jens Lagergren

Seminariet leds av Jens Lagergren