KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / CSC / För studenter / Exjobb / För exjobbare / Datalogi /Opposition

Exjobb i datalogi och biomedicinsk teknik

Opposition

Hitta oppositionsplats

Du måste själv hitta det exjobb du ska opponera på, undantag är om du får förtur, se rubriken nedan. Vanligast är att göra på något av följande sätt:
  • Läs annonsen för nästa exjobbspresentation och anmäl dig till något av de lediga. Om det är möjligt så ange flera alternativ och prioritera. Annonsen kommer vanligen ut på tisdagen veckan före presentationen. Vår grundplanering av presentationstider annonseras på presentation. Presentation på andra tider än de föreslagna kan förekomma. Meddela exjobbskoordinatorn (ann"at"kth.se) ditt önskemål om opposition. Om opponentplatsen fortfarande är ledig så får du rapporten i ett mail och fattar definitivt beslut om opposition efter en snabbtitt på rapporten. Du får en senaste tid att meddela ditt beslut. Om du inte svarar i tid kan rapporten erbjudas till en annan opponent.

  • Gör upp med en student som ska presentera att du ska vara opponent till honom/henne. En sådan överenskommelse måste göras innan studenten som ska presentera anmäler sig till presentation och ditt namn ska finnas med i anmälan. Studenten du vill opponera på måste ha sitt exjobb registrerat i datalogi eller biomedicinsk teknik på CSC.

Ibland är det många som vill opponera och då blir det några som inte får något exjobb att opponera på när man önskar. Planera därför in oppositionen i god tid innan du beräknar att göra din egen presentation.


Genomföra oppositionen

Läs rapporten noga och kritiskt. Skriv kommentarer i rapporten. Och fyll i oppositionsprotokollet, som du kan hämta i pdf-form eller Word-form.

Ge sedan det ifyllda protokollet till

  • den examinator som är ansvarig för presentationstillfället
  • författarens handledare
  • författarens examinator
  • exjobbskoordinatorn (Ann)

senast kl. 8.30 den dag då presentationen äger rum. Tänk på att många Nada-lärare kör på Unix-datorer och inte kan läsa Word-dokument. Följande lista med epostadresser till lärare är tyvärr inte aktuell men många av de nuvarande handledarna och examinatorerna finns ändå här:
http://www.nada.kth.se/personer/larare/

Rapportens författare ska ju också ha oppositionsprotokollet men han/hon kan få det efter presentationen.


Förtur till opposition

Om du trots försök i god tid inte lyckas få en oppositionsplats och du är godkänd av handledare och examinator att göra din egen presentation (eller t.o.m. hållit din egen presentation) så kan du få förtur till opposition. Förturen innebär att du får möjlighet att titta på presentationsschemat och anmäla intresse för opposition innan schemat läggs ut på webbsidan. Om du vill ha förtur så måste du
  • Höra av dig till exjobbsadministratören och tala om att du vill ha förtur innan oppositionsplatserna delas ut för den vecka du vill opponera!

  • Vara beredd att snabbt svara ja eller nej på ett erbjudande om oppositionsplats vid den tiden som presentationsschemat läggs ut, vanligen på tisdagen veckan före den vecka som schemat gäller.


 
Sidansvarig: Ann Bengtsson <annk@csc.kth.se>
Uppdaterad: 2014-01-15