KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / Kurser på engelska

Kurser som ges på engelska

I de flesta av Nadas kurser är undervisningen på svenska. Erfarenheten har visat att det innebär en nackdel för den stora majoriteten av svenska studenter om en svensk lärare undervisar på engelska. Kvaliteten på såväl undervisningen som dialogen med studenterna försämras. På några kurser har vi dock utländska lärare som undervisar på engelska. På de kurser som ingår i ett internationellt mastersprogram ges undervisningen på engelska.

Mer information

 

 

 


 
Sidansvarig: Kerstin Frenckner <kfrenck@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2003-09-16