KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / Kurslistor

KTH-kurser i datalogi vid Nada läsåret 2005/2006

Läsåret 2004/2005 / läsåret 2003/2004 / läsåret 2002/2003

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Förklaring av de olika studentkategorierna.

Obligatoriska kurser

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D1110 Kompletterande matematik för dataloger datalogimagister m.fl.2D1305 Datalogisk metod MDImag2D1310 Programmeringsteknik Open2D1310 Programmeringsteknik Media12D1310 Programmeringsteknik CL12D1311 Programmeringsteknik med PBL S12D13212 Programmeringsteknik och Matlab I1

2D1320 Tillämpad datalogi I2,I3,Media2,CLMDA2

2D1323 Datorgrafik med interaktion Med-IAM


2D1334 Databasteknik I2-PDI,Med2,CLMDA3


2D1339 Programkonstruktion F12D1343 Datalogi E1


2D1343 Datalogi E22D1344 Grundläggande datalogi F3


2D1345 Introduktion till datalogi D1


2D1349 Projektuppgift i introduktion till datalogi D äldre    
2D1352 Algoritmer, datastrukt. & komplexitet D2    
2D1361 Programmeringsparadigm D2    
2D1363 Mjukvarukonstruktion D3,I3-PDI


2D1385 Programutvecklingsteknik MED-MDI,IAM,I-PDI,CLMDA2  

2D1390 Internetprogrammering I3-PDI,Med-IAM2D1396 Bioinformatik Bio32D1640 Grafik & interaktionsprogr. I-PDI,Med-MDI


 

Valbara kurser och kompetensinriktningskurser

Programutveckling / Algoritmer / Autonoma system och AI / Databasteknik / Grafik / Internetteknik

Teknologer med tillräckliga förkunskaper är välkomna att läsa våra doktorandkurser

2D1651
Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D1464 Större avancerad individuell kurs i datalogi D,E,F Individuell tidsplan
2D1465 Avancerad. individuell kurs i datalogi D,E,F Individuell tidsplan

Programutveckling

Programutveckling

2D1301 Datorintroduktion utbytesstud mfl  

2D1320 Tillämpad datalogi S3, BIKLMTVBio åk4

2D1321 Tillämpad programmering och datalogi P3,M3,T3,BD3    
2D1322 Tillämpad programmering och datalogi del 1 P3,M3,T3,BD3      
2D1324 Tillämpad programmering och datalogi del 2 P3,M3,T3,BD3      
2D1335 Grundläggande internetprogrammering BIKLMTVBio åk 3-4      
2D1361 Programmeringsparadigm E4,F4    
2D1377 Maskinnära programmering och datorarkitektur E4,F4,I-PDI,CLMDA3      
2D1385 Programutvecklingsteknik E3, E4, Med-MDI  


2D1385 Programutvecklingsteknik alla utom D  

2D1458 Problemlösning & progr. under press D4,E4,F4    
2D1486 Systemprogrammering D4,E4,F4      
2D1631 Mjukvarustöd för prototypning MDImag, alla    

Språk

2D1373 Artificiella språk & syntaxanalys D3-4,E4,F4


2D1375 Programspråksimplementation D4,E4,F4

2D1387 Programsystemkonstr. m. C++ alla


2D1418 Språkteknologi D4,E4,F4,Media


2D1455 Teoretiska grunder för objektorientering D4,E4,F4      
2D1456 Avancerad funktionell programmering D3,E4,F4      

Algoritmer

2D1352 Algoritmer, datastrukt. & komplexitet alla


2D1354 Algoritmer och komplexitet F4 m.fl.


2D1440 Avancerade algoritmer D4,F42D1441 Seminariekurs i teoretisk datalogi D4,F4 ges ej läsåret 05/06
2D1446 Komplexitetsteori D4,F4      
2D1449 Kryptografins grunder D4,F42D1450 Algoritmisk bioinformatik D4,F4Autonoma system och artificiell intelligens

2D1380 Artificiell intelligens D4,E4,F4

   
2D1381 Industriella tillämpningar av AI alla

   
2D1421 Bildbehandling och datorseende D4, E4, F4, T4


2D1425 Datorseende, avancerad kurs D4, E4, F4


2D1426 Robotik och autonoma system D4, E4, F4, T4  

2D1431 Maskininlärning D4, E4, F4


2D1432 ANN och andra lärande system D,E,F,T,B,M      
2D1433 Artificiella neuronnät fk D4, E4, F4      
2D1435 Neuronnäts- och biomodellering D4,E4,F4,K4,Bio4    
2D1436 Modellering av cellbiologiska processer D4,E4,F4      

Databasteknik

2D1334 Databasteknik S3,BFIKLMTV åk4


2D1469 Databasteori D42D1471 Moderna databassystem och databastillämpningar D42D1482 Webbservertillämpningsprogr. D,E4,F42D1482 Webbservertillämpningsprogr. D,E4,F4Grafik

2D1323 Datorgrafik med interaktion alla åk 3-4 utom D


2D1413 Avancerad grafik och interaktion D4, E4, F4, I4


2D1640 Grafik & interaktionsprogr. D3,E4,F4,I3


2D1257 Visualisering D,E,F,T,SC


Internetteknik

2D1390 Internetprogrammering alla åk42D1392 Internets protokoll och principer D4,E4,F4

 
2D1482 Webbservertillämpningsprogr. D,E4,F42D1482 Webbservertillämpningsprogr. D,E4,F42D1490 IP-routning inom enkla datornät D4,E4,F4


2D1491 IP-rout. på Internet & andra sammansatta nät D4,E4,F4


2D1492 Nätdesign, projektkurs D4,F4    
2D1493 Sem.kurs i grid- och internetteknik D4,E4,F4 ges ej läsåret 05/06
2D1522 Datorteknik och -kommunikation BMT åk4 m.fl.


   


 
Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-04-27