KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / Kurslistor

KTH-kurser i datalogi vid Nada läsåret 2003/2004

Läsåret 04/05/../Läsåret 02/03

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Obligatoriska kurser

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D1310 Programmeringsteknik Öppen ingång2D1310 Programmeringsteknik Media1, Lärar2D1310 Programmeringsteknik K12D1310 Programmeringsteknik I1, Bio1

2D1311 Programmeringsteknik med PBL S12D1320 Tillämpad datalogi Media2

2D1334 Databasteknik Media2


2D1339 Programkonstruktion F12D1343 Datalogi E1


2D1343 Datalogi E22D1344 Grundläggande datalogi F3


2D1345 Introduktion till datalogi D1


2D1349 Projektuppgift i introduktion till datalogi Däldre      
2D1350 Programmeringsparadigm D2


2D1352 Algoritmer, datastrukt. & kompl. D2    
2D1362 Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstr. D3


 

Valbara kurser och kompetensinriktningskurser

Programutveckling / Algoritmer / Autonoma system och AI / Databasteknik / Grafik / Internetteknik

Teknologer med tillräckliga förkunskaper är välkomna att läsa våra doktorandkurser

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D1464 Större avancerad individuell kurs i datalogi D, E, F Individuell tidsplan
2D1465 Avancerad. individuell kurs i datalogi D, E, F Individuell tidsplan

Programutveckling

Programutveckling

2D1320 Tillämpad datalogi I2, BIKLMTV åk4

2D1320 Tillämpad datalogi B,I,K,L,M,T,V åk3

2D1350 Programmeringsparadigm E4, F4    
2D1362 Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstr. D3


2D1385 Programutvecklingsteknik E3, E4, Med-MDI  


2D1385 Programutvecklingsteknik I2, alla utom D och E  

2D1458 Problemlösning & progr. under press D, E, F    

Språk

2D1373 Artificiella språk & syntaxanalys alla


2D1375 Programspråksimplementation alla

2D1387 Programsystemkonstr. m. C++ alla


2D1418 Språkteknologi D4, E4, F4, Media


Algoritmer

2D1352 Algoritmer, datastrukt. & kompl. alla


2D1354 Algoritmer och komplexitet F m.fl. dokt.


2D1440 Avancerade algoritmer D, E, F, dokt.2D1441 Seminariekurs i teoretisk datalogi D, F Ges ej läsåret 03/04
2D1446 Komplexitetsteori D, E, F, dokt.      
2D1449 Kryptografins grunder D, E, F, dokt.2D1450 Algoritmisk bioinformatik D, F, dokt.Autonoma system och artificiell intelligens

2D1381 Industriella tillämpningar av AI alla

2D1420 Datorseende, grundkurs D, E, F, dokt.


2D1424 Datorgeometri i bildanalys & visual. D, E, F, dokt.


2D1426 Robotik och autonoma system D, E, F, dokt.  

2D1426 Robotik och autonoma system D, E, F, dokt.      
2D1431 Maskininlärning D, E, F, dokt.


2D1432 ANN och andra lärande system alla      
2D1435 Neuronnäts- och biomodellering alla      

Databasteknik

2D1334 Databasteknik alla utom D och L


2D1468 Komplettering av databasteknik för L endast L2, L3


2D1469 Databasteori D2D1470 Objektorienterade databassystem D2D1482 Webbservertillämpningsprogr. alla2D1482 Webbservertillämpningsprogr. allaGrafik

2D1323 Datorgrafik med interaktion alla utom D åk4


2D1953 Grafik & interaktionsprogr. D3, E4, F4, I3, Media-MDI


2D1413 Avancerad grafik och interaktion D4, E4, F4, I4


2D1257 Visualisering D,E,F,T


2D1424 Datorgeometri i bildanalys & visualisering D4, E4, F4


Internetteknik

2D1390 Internetprogrammering alla2D1482 Webbservertillämpningsprogr. alla2D1482 Webbservertillämpningsprogr. alla2D1490 IP-routning inom enkla datornät D, E, F


2D1491 IP-rout. på Internet & a. sam. nät D, E, F


2D1492 Nätdesign, projektkurs D, F    
2D1522 Datorteknik och -kommunikation PUB3 m.fl.


Vi ger också kursen 2D2052 Grundläggande internetprogrammering främst (men inte enbart) avsedd för högskoleingenjör.