KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / Ändrat kursutbud

Ändringar av de obligatoriska kurserna för D

Beslutade förändringar  / Kursbyten för teknologer som inte följer ordinarie studieplan

Beslutade förändringar

D har funnit att två komponenter saknats i utbildningen: mjukvarukonstruktion och programmeringsparadigm. Man iinför därför nya kurser i dessa ämnen. Dessa nya kurser kommer i allt väsentligt att täcka innehållet i 2D1360 Objektorienterad modellering, programmering och analys, som därför kommer att tas bort. För att totala poängsumman inte ska bli större måste kursen 2D1351 Programmeringsstil tas bort och ersättas av en tvåpoängs utvidgning av 2D1340 Introduktion till datalogi. Den kursen utökas också med en poäng datorintroduktion.

För årskursen D02 och senare gäller följande ändringar:

D1: 2D1340 Introduktion till datalogi utökas med 3 poäng. 2D1351 Programmeringsstil tas bort.
D2: 2D1359 Objektorienterad modellering, programmering och analys ersätts av 2D1350 Programmeringsparadigm.
D3: 2D1363 Mjukvarukonstruktion införs.

För årskursen D01 görs en speciallösning enligt följande:

D1: 2D1351 Programmeringsstil anpassas en aning så att lämpliga moment i mjukvarukonstruktion tas upp.
D2: 2D1359 Objektorienterad modellering, programmering och analys ersätts av 2D1350 Programmeringsparadigm.
D3: 2D1954 Programutvecklingsprojekt utökas med 2 poäng mjukvarukonstruktion och blir då 2D1362 Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion, 6 poäng

Läro- och timplansändringar i större detalj:

D1 (från 2002/2003):

2D1340 Introduktion till datalogi, 8 poäng, ersätts av 2D1345 Introduktion till datalogi, 11 poäng. Den nya kursen innehåller 1 poäng datorintroduktion och 2 poäng projekt eller I-uppgift. Kursen förlängs in i period 4. Tentan ligger kvar efter period 3. I period 4 görs projektet/I-uppgiften.

2D1351 Programmeringsstil tas bort.

D2 (från 2002/2003):

2D1359 (och 2D1360) Objektorienterad modellering, programmering och analys, 6 poäng, ersätts av 2D1350 Programmeringsparadigm, 4 poäng, som ges i period 1-2 med tenta efter period 1.

D3 (från 2004/2005):

2D1363 Mjukvarukonstruktion, 8 poäng, införs i period 2-4 och ersätter tidigare projektkurser 2D1954/2D1362.

D3 (speciallösning under läsåret 2003/2004):

2D1954 Programutvecklingsprojekt, 4 poäng, ersätts av 2D1362 Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion, 6 poäng som ges i period 2-4. I period 2 ges den mjukvarukonstruktion som inte ingick i programmeringsstil våren 2002. Projektet går som vanligt i period 3-4.

Dessutom tas 2D1370 Funktionell programmering bort från år 2003/2004.

 


Kursbyten för teknologer som inte följer studieplanen

Vilka kurser som ska vara obligatoriska och vilka som får tas med i examen bestäms av D-programmet. Nada informerar här om vad studierektorn för D-programmet, Johan Karlander, beslutat.

Kurser som inte går att kombinera i en examen

Följande kurser innehåller alltför mycket gemensamt stoff för att de ska få kombineras i en examen (du får alltså läsa en kurs i varje par men inte båda)

  • 2D1345 Introduktion till datalogi 11 poäng och 2D1351 Programmeringsstil
  • 2D1351 Programmeringsstil och 2D1361 Mjukvarukonstruktion
  • 2D1359 (2D1360) Objektorienterad modellering, programmering och analys och 2D1361 Mjukvarukonstruktion
  • 2D1359 (2D1360) Objektorienterad modellering, programmering och analys och 2D1362 Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion

Möjliga kurskombinationer i en examen

Här är några möjliga kurskombinationer som tillgodoser behovet av introducerande datalogikurser och mjukvarukonstruktion (minimikrav således):
  • 2D1340 Introduktion till datalogi + 2D1351 Programmeringsstil + 2D1362 Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion
  • 2D1345 Introduktion till datalogi 11 poäng + 2D1361 Mjukvarukonstruktion

Komplettering till 11 poäng datalogi

Student som tidigare läst åtta poäng datalogi, t.ex.:
  • 2D1340 eller 2D1341 Introduktion till datalogi 8 poäng
  • 2D1310 eller 2D1311 Programmeringsteknik + 2D1320 Tillämpad datalogi
och vill byta till D-programmet kan komplettera till 2D1345 Introduktion till datalogi 11 poäng genom att läsa de tre extra poäng som finns i den nya kursen:
  • 1 poäng datorintroduktion. En specialversion av labbkursen i datorintroduktion finns att få från Joel Brynielsson.
  • 2 poäng projekt genomförs i period fyra samtidigt som studenterna på 2D1345 Introduktion till datalogi gör sitt projekt. Projektet genomförs i samråd med Rand Waltzman som är kursansvarig för 2D1345 Introduktion till datalogi 11 poäng.
Not: Studenter från Teknisk fysik med studiestatus F01 eller senare som har läst 2D1339 Programkonstruktion med 1 poäng datorintroduktion behöver inte komplettera datorintroduktionsdelen av kursen.

2D1350 Programmeringsparadigm

Alla D-teknologer fr.o.m. D01 måste ha 2D1350 Programmeringsparadigm i examen.

D-teknologer med studiestatus D00 och tidigare ska läsa exakt en (en, men inte båda) av kurserna 2D1350 Programmeringsparadigm och 2D1351 Programmeringsstil

2D1351 Programmeringsstil

Kursen gavs sista gången läsåret 2001/2002.

Studenter med studiestatus D01 som ej gått kursen måste komplettera till 2D1345 Introduktion till datalogi 11 poäng enligt ovan. Kurserna 2D1361 Mjukvarukonstruktion och 2D1954 Programutvecklingsprojekt ska därmed ingå i examen.

Äldre studenter än D01 som ej läst 2D1351Programmeringsstil hänvisas till kursen 2D1350 Programmeringsparadigm.

2D1359 (2D1360) Objektorienterad modellering, programmering och analys

Kursen gavs sista gången läsåret 2001/2002. Den som påbörjat kursen och har moment kvar kan redovisa dem inom två år efter att kursen gick sista gången. Se kursens webbsida

Studenter med studiestatus D99 eller D00 som inte ens registrerats på 2D1359 Objektorienterad modellering, programmering och analys ska läsa som D01 och därför byta ut 2D1359 Objektorienterad modellering, programmering och analys och 2D1954 Programmeringsprojekt mot 2D1350 Programmeringsparadigm och 2D1362 Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion, 6 poäng (som ges 2003/2004).

 

 


 
Webmaster, Nada, KTH, webmaster@nada.kth.se
Uppdaterad: 2003-11-24