KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / Ändringar i kursutbud

Ändringar i kursutbudet

Nadas ämnesområden befinner sig i stark utveckling. Det innebär att det är både nödvändigt och önskvärt att kursutbudet med relativt täta mellanrum förändras. De flesta år tillkommer någon eller några fortsättningskurser och ibland försvinner någon.

Varje förändring av det obligatoriska kursutbudet påverkar normalt flera årskullar av studenter.

Förändringar i Ds obligatoriska kursutbud läsåren 2002/2003 – 2004/2005

Många studenter tyckte att de obligatoriska kurserna på D gav alltför dåliga kunskaper i mjukvarukonstruktion. Vidare ansåg man att kunskaper om andra programspråk än Java också behövs.

I korthet har därför följande förändringar beslutats:

  • Kursen Introduktion till datalogi i årskurs 1 utökas till 11 poäng
  • En kurs i Programmeringsparadigm införs i årskurs 2 (kursen Objektorienterad modellering, programmering och analys tas bort)
  • En kurs i Mjukvarukonstruktion införs i årskurs 3

Förändringarna införs successivt och med ett par provisorier under mellantiden. Närmare information

topp>>

Kurserna 2D1359 och 2D1360 Objektorienterad modellering, programmering och analys

Kurserna 2D1359 och 2D1360 Objektorienterad modellering, programmering och analys gavs sista gången läsåret 2001/2002.Den som påbörjat kursen och har moment kvar kan redovisa dem inom två år efter att kursen gick sista gången. Redovisningstider framgår av kursens webbsidor.

topp>>

Kursutbudet i datorseende

Inför läsåret 2004/2005 görs förändringar i kursutbudet inom området datorseende. Kurserna 2D1420 Datorseende och 2D1424 Datorgeometri ersätts av kurserna 2D1421 Bildbehandling och datorseende och 2D1425 Datorseende, avancerad kurs där 2D1421 är förkunskapskrav för 2D1425.

topp>>

Kursutbudet i Människa-datorinteraktion

Läsåret 2003/2004 införs de två nya kurserna 2D1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs och 2D1622 Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs. Den inledande kursen går under period 1, ger en introduktion till kognitionsvetenskap och utgör förkunskapskrav för 2D1622 Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs. Denna kurs går i period 2. De två kurserna 2D1365 Människa-datorinteraktion, översiktskurs och 2D1406 Människa-datorinteraktion, grundkurs gavs sista gången läsåret 2002/2003.

topp>>

Omläggning av MMT med start läsåret 2003/2004

MMT (M, B och T) gör en stor omläggning av kurser och program för de studenter som börjar hösten 2003. Fr.o.m. läsåret 2003/2004 läser de nya programmen den nya kursen 2D1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering. När de studenterna kommer upp i årskurs 2 eller 3 kommer de att erbjudas en nyskapad och större variant av kursen Tillämpad datalogi, som anpassats till att dessa studenter lärt sig att programmera i Matlab men inte Java.

topp>>

Samhällsbyggnadsprogrammet med start läsåret 2003/2004

Det nya Samhällsbyggnadsprogrammet (som ersätter L och V) kommer att i årskurs 1 läsa 2D1311 Programmeringsteknik med PBL. I årskurs 2 läser de 2D1214 Numeriska metoder, grundkurs för S. Vilka Nada-kurser de kommer att läsa senare är oklart.

topp>>

Programmet Civilingenjör och lärare

Programmet Civilingenjör och lärare startade läsåret 2002/2003. De läser 2D1310 Programmeringsteknik i åk 1. För åk 2 har Nada två nya kurser läsåret 2003/2004: 2D1601 Kommunikation och media och 2D1602 Programsammanfattande kurs. Den senare läses bara av studenterna med inriktning mot Matematik-IT-data och spänner över årskurserna 2-4.

topp>>

Högskoleingenjörsutbildning i Medieteknik

Från 1 juli 2002 övertog Nada formellt ansvaret för kurserna i Medieteknik för högskoleingenjörsutbildningen i Medieteknik i Haninge. Från läsåret 2003/2004 samordnas dessa kurser med liknande kurser för civilingenjörsutbildningen. Utbildningen flyttades till KTH Campus till hösten 2003.

topp>>

 


 
Webmaster, Nada, KTH, webmaster@nada.kth.se
Uppdaterad: 2003-11-24