KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / kurslistor

Alla Nadas teknologkurser i nummerordning
läsåret 2004/2005

Läsåret 2003/2004, läsåret 2002/2003

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Förklaring av de olika studentkategorierna.

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D1020 Examensarbete inom numerisk analys alla Individuell tidsplan
2D1021 Examensarbete inom datalogi alla Individuell tidsplan
2D1024 Examensarbete inom människa-datorinteraktion alla Individuell tidsplan
2D1025 Examensarbete inom biomedicinsk teknik alla Individuell tidsplan
2D1026 Examensarbete inom publiceringsteknik   Individuell tidsplan
2D1027 Examensarbete inom affärsutveckling och medieteknik AFM-stud. Individuell tidsplan
2D1028 Examensarbete inom medieteknik Gjövik, Media Individuell tidsplan
2D1030 D-uppsats i kognitionsvetenskap Magister Individuell tidsplan

           
2D1210 Numeriska metoder grundkurs I Bio3


2D1210 Numeriska metoder grundkurs I I2, Lärar2


2D1210 Numeriska metoder grundkurs I K2


2D1212 Numeriska metoder och grundl. programmering M1    
2D1212 Numeriska metoder och grundl. programmering P1    
2D1212 Numeriska metoder och grundl. programmering T1    
2D1212 Numeriska metoder och grundl. programmering BD2    
2D1213 Numeriska metoder för mikroelektronik ME2  
2D1214 Numeriska metoder S2    
2D1220 Tillämpade numeriska metoder alla    
2D1225 Numerisk behandling av diff.ekv alla    
2D1240 Numeriska metoder grundkurs II D2


2D1240 Numeriska metoder grundkurs II E2


2D1240 Numeriska metoder grundkurs II F2


2D1242 Numerisk analys F2-matteinriktn.    
2D1250 Tillämpade numeriska metoder II D,E,F,T


2D1251 Tillämpade numeriska metoder III SC    
2D1252 Numerisk algebra D,E,F    
2D1253 Numerisk algebra, stora matriser D,E,F,SC      
2D1255 Num. beh. av diff.ekvationer II D,E,F,T, SC


2D1257 Visualisering D,E,F,T, SC


2D1258 Intro. till högprestandaber. D,E,F,T, SC
 

2D1260 Finita elementmetoden D,E,F,T, SC


2D1263 Tekn. vetenskapliga datorber. D,E,F,T, SC, dokt.


2D1266 Matematiska modeller... del 1 D,E,F,T, SC, dokt.


2D1269 Matematiska modeller... del 2 D,E,F,T, SC Ges ej läsåret 04/05
2D1274 Elektromagnetiska beräkningar E, F, SC, dokt.

   
2D1285 Num. alg. för parallelldatorer D, E, F, SC

   
2D1290 Avancerade numeriska metoder D, E, F, SC      
2D1297 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik D, E, F, T, SC Individuell tidsplan

           
2D1301 Datorintroduktion utbytes m.fl.      
2D1305 Datalogisk metod MDImag    
2D1310 Programmeringsteknik Open2D1310 Programmeringsteknik Media1, CL12D1310 Programmeringsteknik I12D1311 Programmeringsteknik med PBL S12D1320 Tillämpad datalogi I2, Media2, BIKLMTV åk4

2D1320 Tillämpad datalogi B,I,K,L,M,T,V åk3

2D1321 Programmering och tillämpad datalogi P3, M3, T3, BD3 Ges först lå 05/06
2D1323 Datorgrafik med interaktion alla utom D åk4


2D1334 Databasteknik Media2, alla utom D och L


2D1335 Grundläggande internetprogr. B,I,K,L,M,T,V,Bio åk3-4      
2D1339 Programkonstruktion F12D1343 Datalogi E1


2D1343 Datalogi E22D1344 Grundläggande datalogi F3


2D1345 Introduktion till datalogi D1


2D1348 Kommunikation och information Media12D1349 Projektuppgift i introd. till datalogi äldre D      
2D1350 Programmeringsparadigm D2,E4,F4, Da


2D1352 Algoritmer, datastrukt. & kompl. D2, valbar alla    
2D1354 Algoritmer och komplexitet F4, Da m.fl. dokt.    
2D1363 Mjukvarukonstruktion D3, E,F, I, Da  
2D1373 Artificiella språk & syntaxanalys alla


2D1375 Programspråksimplementation alla

2D1378 Text- och bildbehandling alla


2D1381 Industriella tillämpningar av AI alla2D1385 Programutvecklingsteknik E3, E4, Media, CL  


2D1385 Programutvecklingsteknik I2, alla utom D och E  

2D1387 Programsystemkonstr. m. C++ alla


2D1390 Internetprogrammering alla2D1396 Bioinformatik Bio3      
2D1400 Interaktiva medier för datatekniker D4, Media4 Ges troligen ej läsåret 04/05
2D1408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion D4, E4, F4, I4, MDImag    
2D1410 Användarcentrerad programutv D4, E4, F4, I4, Media, MDImag2D1413 Avancerad grafik och interaktion D4, E4, F4, I4


2D1416 Datorstöd för samarbete D4, E4, F4, I4, Media    
2D1418 Språkteknologi D4, E4, F4, Media, Da
2D1421 Bildbehandling och datorseende D, E, F, T, Da


2D1425 Datorseende, avancerad kurs D, E, F, Da, dokt.


2D1426 Robotik och autonoma system D, E, F, Da, dokt.  

2D1431 Maskininlärning D, E, F, Da, dokt.


2D1432 ANN och andra lärande system alla      
2D1433 Artificiella neuronnät, fk D, E, F, Da      
2D1435 Neuronnäts- och biomodellering alla      
2D1440 Avancerade algoritmer D, E, F, dokt.2D1441 Seminariekurs i teoretisk datalogi D, F      
2D1446 Komplexitetsteori E, E, F, dokt.      
2D1449 Kryptografins grunder D, E, F, dokt.2D1450 Algoritmisk bioinformatik D, F, dokt.2D1455 Teoretiska grunder för objektorientering D, E, F, Da      
2D1456 Avancerad funktionell programmering D3, E4, F4, Da      
2D1458 Problemlösn. & progr. under press D, E, F    
2D1460 Programvarudesign, ekonomi och ledarskap endast I4-PVD      
2D1464 Större avancerad individuell kurs i datalogi D, E, F, Da Individuell tidsplan
2D1465 Avancerad. individuell kurs i datalogi D, E, F, Da Individuell tidsplan
2D1466 Avancerad, individuell kurs i människa-datorinteraktion alla Individuell tidsplan
2D1469 Databasteori D2D1471 Moderna databassystem och databastillämpningar D, Da2D1482 Webbservertillämpningsprogr. alla      
2D1482 Webbservertillämpningsprogr. alla


2D1490 IP-routning inom enkla datornät D, E, F, Da


2D1491 IP-rout. på Internet & a. sam. nät D, E, F, Da


2D1492 Nätdesign, projektkurs D, F, Da Ges ej läsåret 04/05
2D1493 Sem.kurs i grid- och internetteknik D, E, F, Da      

           
2D1515 Grafisk maskin- & materiallära PUB4, alla


2D1517 XML för publicering PUB4, alla2D1518 Audio-, video- & multimediaprod PUB4, alla2D1520 Grafisk teknik, mindre kurs M (PAT4), alla


2D1521 Kommunikation och information PUB3, B3, M3, T32D1522 Datorteknik och -kommunikation PUB3 m.fl.


2D1523 Digital videoproduktion 120p-ingenjörer      
2D1524 Bild- och reproteknik endast PUB4


2D1526 Publiceringsteknik ak endast PUB3


2D1527 Publiceringsteknik, högre kurs endast PUB42D1550 Marknadssystem endast AFM Ges ej läsåret 04/05
2D1551 Konsumentbeteende endast AFM Ges ej läsåret 04/05
2D1552 Mediemanagement endast AFM Ges ej läsåret 04/05
2D1553 Medieproduktion endast AFM Ges ej läsåret 04/05
2D1555 IT och organisationer endast AFM Ges ej läsåret 04/05
2D1571 Intro till medieteknik Media12D1572 Gestaltning och design Media12D1573 Närvaroproduktion på distans endast Media32D1574 Medieteknik, gk Media2

2D1575 Programsammanf. kurs i medietek Media12D1575 Programsammanf. kurs i medietek Media22D1575 Programsammanf. kurs i medietek Media3
2D1575 Programsammanf. kurs i medietek Media4
2D1576 Mediejuridik, -ekonomi och affärsutveckling endast Media4


2D1577 Innehåll och uttryck i media endast Media42D1590 Medieperception Media3 m.fl.


2D1591 Produktionsteknik för rörlig bild Media3 m.fl.2D1592 Bearbetning av rörliga bilder endast Media42D1593 Projektionsteknik endast Media4
           
2D1600 Kommunikation i ingenjörsvetenskapen D1, MDImag    
2D1601 Kommunikation och media CL2    
2D1602 Lärande och informations- och komm-teknik CL2
2D1620 Människa-datorinteraktion Media3, MDImag, alla      
2D1622 Människa-datorinteraktion, forts.kurs MDImag, alla      
2D1625 IT-design för funktionshindrade MDImag, alla      
2D1630 Beteendevetenskaplig metod MDImag, alla      
2D1631 Mjukvarustöd för prototypning MDImag, alla    
2D1640 Grafik & interaktionsprogr. D3, E4, F4, I3, Media-MDI, Da


2D1650 Datorspelsdesign alla åk 4      
2D1651 Datorspelsdesign med avancerad grafik Media-intmed    

Kurser för högskoleingenjörer

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D2000 Examensarbete i medieteknik HMedia3      
2D2010 Informationsteknik och ingenjörsmetodik HMedia12D2011 Introduktion till medieteknik för högskoleingenjörer HMedia12D2012 Multimediaproduktion, tekniskt projekt HMedia1  

2D2013 Gestaltning och design för högskoleingenjörer HMedia12D2020 Medieteknik HMedia22D2021 Audio- och videoteknik HMedia22D2022 Kompetens och utveckling inom medieteknik HMedia22D2030 TV-teknik HMedia3


 
2D2031 Radioteknik HMedia3


 
2D2032 Grafisk teknik HMedia32D2033 Interaktiv medieteknik HMed3      
2D2050 Programmering, grundkurs HMedia12D2051 Databasteknik och datorkommunikation HMedia22D2052 Grundläggande internetteknik 120p-ingenjörer2D2096 Digital videoproduktion 120p-ingenjörer 

   


Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-10-18