KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

Teknologer

Alla Nadas teknologkurser i nummerordning
läsåret 2002/2003

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

 

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D1020 Examensarbete inom numerisk analys alla Individuell tidsplan
2D1021 Examensarbete inom datalogi alla Individuell tidsplan
2D1024 Examensarbete inom människa-datorinteraktion alla Individuell tidsplan
2D1025 Examensarbete inom biomedicinsk teknik alla Individuell tidsplan
2D1026 Examensarbete inom publiceringsteknik   Individuell tidsplan
2D1027 Examensarbete inom affärsutveckling och medieteknik AFM-stud. Individuell tidsplan
2D1028 Examensarbete inom medieteknik Gjövik, Media Individuell tidsplan

           
2D1210 Numeriska metoder grundkurs I B2, Bio3


2D1210 Numeriska metoder grundkurs I I2


2D1210 Numeriska metoder grundkurs I K2

2D1210 Numeriska metoder grundkurs I L2


2D1210 Numeriska metoder grundkurs I M2


2D1210 Numeriska metoder grundkurs I V2


2D1220 Tillämp. numeriska metoder I alla


2D1225 Num. beh. av diff.ekvationer I alla


2D1240 Numeriska metoder grundkurs II D2


2D1240 Numeriska metoder grundkurs II E2


2D1240 Numeriska metoder grundkurs II F2


2D1240 Numeriska metoder grundkurs II T2

2D1250 Tillämp. numeriska metoder II D,E,F,T


2D1255 Num. beh. av diff.ekvationer II D,E,F,T


2D1257 Visualisering D,E,F,T


2D1258 Intro. till högprestandaber. D,E,F,T
 

2D1260 Finita elementmetoden D,E,F,T


2D1263 Tekn. vetenskapliga datorber. D,E,F,T, master, dokt.


2D1266 Matematiska modeller... del 1 D,E,F,T, master, dokt.


2D1269 Matematiska modeller... del 2 D,E,F,T Ges inte läsåret 02–03
2D1272 Fys. ber. på högprestandadatorer F, master, dokt.2D1274 Elektromagnetiska beräkningar E, F, master, dokt.


2D1285 Num. alg. för parallelldatorer D, E, F


2D1290 Avancerade numeriska metoder D, E, F      
2D1297 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik D, E, F, T Individuell tidsplan

           
2D1310 Programmeringsteknik T12D1310 Programmeringsteknik öppen ingång2D1310 Programmeringsteknik Media1, K12D1310 Programmeringsteknik K2, Lärar2D1310 Programmeringsteknik I1, B12D1310 Programmeringsteknik M12D1311 Programmeringsteknik med PBL V12D1311 Programmeringsteknik med PBL Bio1, Bio22D1311 Programmeringsteknik med PBL L12D1320 Tillämpad datalogi I2, Media2, BIKLMTV åk4

2D1320 Tillämpad datalogi B,I,K,L,M,T,V åk3

2D1323 Datorgrafik med interaktion alla utom D åk4


2D1334 Databasteknik alla utom D och L


2D1339 Programkonstruktion F12D1343 Datalogi E1


2D1343 Datalogi E22D1344 Grundläggande datalogi F3


2D1345 Introduktion till datalogi D1


2D1347 Kommunikation D1


2D1348 Kommunikation och information Media12D1350 Programmeringsparadigm obl. D2, valbar E4 F4


2D1352 Algoritmer, datastrukt. & kompl. obl. D2, valbar alla    
2D1354 Algoritmer och komplexitet F m.fl. dokt.    
2D1365 Människa-datorinteraktion, översiktskurs alla


2D1370 Funktionell programmering D, E, F


2D1373 Artificiella språk & syntaxanalys alla


2D1375 Programspråksimplementation alla

2D1378 Text- och bildbehandling alla


2D1381 Industriella tillämpningar av AI alla2D1385 Programutvecklingsteknik E3, E4, Med-MDI  


2D1385 Programutvecklingsteknik I2, alla utom D och E  

2D1387 Programsystemkonstr. m. C++ alla


2D1390 Internetprogrammering alla2D1392 Internets protokoll och principer D, E, F


2D1400 Interaktiva medier för datatekniker endast D4 Schemaläggs inte
2D1406 Människa-datorinteraktion, gk D4, E4, F4, I3, Media


2D1408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion D4, E4, F4, I4 Ges ev. vt 03; anmäl intresse till kursledaren.
2D1410 Användarcentrerad programutv D4, E4, F4, I4, Media2D1412 Samordningskurs i människa-datorinteraktion för Medieteknik Med-MDI2D1413 Avancerad grafik och interaktion D4, E4, F4, I4


2D1416 Datorstöd för samarbete D4, E4, F4, I4, Media


2D1418 Språkteknologi D4, E4, F4, Media
2D1420 Datorseende, grundkurs D, E, F, dokt.


2D1424 Datorgeometri i bildanalys & visual. D, E, F, dokt.


2D1426 Robotik och autonoma system D, E, F, dokt.  

2D1431 Maskininlärning D, E, F, dokt.


2D1432 ANN och andra lärande system alla      
2D1435 Neuronnäts- och biomodellering alla Ges ej läsåret 02/03
2D1440 Avancerade algoritmer D, E, F, dokt.2D1441 Seminariekurs i teoretisk datalogi D, F      
2D1446 Komplexitetsteori E, E, F, dokt. Ges ej läsåret 02/03
2D1449 Kryptografins grunder D, E, F, dokt.2D1450 Algoritmisk bioinformatik D, F, dokt.2D1458 Problemlösn. & progr. under press D, E, F    
2D1460 Programvarudesign, ekonomi och ledarskap endast I4-PVD      
2D1464 Större avancerad individuell kurs i datalogi D, E, F Individuell tidsplan
2D1465 Avancerad. individuell kurs i datalogi D, E, F Individuell tidsplan
2D1466 Avancerad, individuell kurs i människa-datorinteraktion alla Individuell tidsplan
2D1468 Komplettering av databasteknik för L endast L2, L3


2D1469 Databasteori D2D1470 Objektorienterade databassystem D2D1482 Webbservertillämpningsprogr. alla2D1490 IP-routning inom enkla datornät D, E, F


2D1491 IP-rout. på Internet & a. sam. nät D, E, F           
2D1515 Grafisk maskin- & materiallära PUB4, alla


2D1517 XML för publicering PUB4, alla2D1518 Audio-, video- & multimediaprod PUB4, alla2D1520 Grafisk teknik, mindre kurs M (PAT4), alla


2D1521 Kommunikation och information endast AFM2D1521 Kommunikation och information PUB3, B3, M3, T32D1522 Datorteknik och -kommunikation PUB3 m.fl.


2D1524 Bild- och reproteknik endast PUB4


2D1526 Publiceringsteknik ak endast PUB3


2D1527 Publiceringsteknik, högre kurs endast PUB42D1550 Market Systems endast AFM2D1551 Consumer Markets endast AFM2D1552 Mediemanagement endast AFM2D1553 Medieproduktion endast AFM2D1555 IT och organisationer endast AFM2D1571 Intro till medieteknik Media12D1572 Gestaltning och design Media12D1573 Närvaroproduktion på distans endast Media2D1574 Medieteknik, gk Media2

2D1575 Programsammanf. kurs i medietek Media12D1575 Programsammanf. kurs i medietek Media22D1576 Mediejuridik, -ekonomi och affärsutveckling endast Media4


2D1577 Innehåll och uttryck i media endast Media42D1590 Medieperception endast Media3


2D1591 Produktionsteknik för rörlig bild endast Media32D1592 Bearbetning av rörliga bilder endast Media42D1593 Projektionsteknik endast Media4
           
2D1953 Grafik & interaktionsprogr. D3, E4, F4, I3, Media-MDI


2D1954 Programutvecklingsprojekt obl. D3, valbar F4, I3-PVD           
4K1575 Programsammanf. kurs i medietek Media34K1575 Programsammanf. kurs i medietek Media4   


Sidansvarig: Kerstin Frenckner <kfrenck@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-10-18