KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / kurslistor

Alla Nadas teknologkurser i nummerordning
läsåret 2005/2006

Läsåret 2004/2005, läsåret 2003/2004, läsåret 2002/2003

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Förklaring av de olika studentkategorierna.

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D1020 Examensarbete inom numerisk analys   Individuell tidsplan
2D1021 Examensarbete inom datalogi   Individuell tidsplan
2D1024 Examensarbete inom människa-datorinteraktion   Individuell tidsplan
2D1025 Examensarbete inom biomedicinsk teknik   Individuell tidsplan
2D1026 Examensarbete inom publiceringsteknik PUB3 Individuell tidsplan
2D1027 Examensarbete inom affärsutveckling och medieteknik endast AFM Individuell tidsplan
2D1028 Examensarbete inom medieteknik Media Individuell tidsplan
2D1030 D-uppsats i kognitionsvetenskap Magister Individuell tidsplan
2D1110 Kompletterande matematik för dataloger Datamagister m.fl.
     

           
2D1210 Numeriska metoder grundkurs I Bio3,I2


2D1210 Numeriska metoder grundkurs I I2, CL2


2D1212 Numeriska metoder och grundl. programmering M1    
2D1212 Numeriska metoder och grundl. programmering P1    
2D1212 Numeriska metoder och grundl. programmering T1    
2D1212 Numeriska metoder och grundl. programmering BD2,K2    
2D1213 Numeriska metoder för mikroelektronik ME2  
2D1214 Numeriska metoder S2    
2D1220 Tillämpade numeriska metoder alla    
2D1225 Numerisk behandling av diff.ekv alla    
2D1240 Numeriska metoder grundkurs II E2


2D1240 Numeriska metoder grundkurs II F2


2D1241 Numeriska metoder grundkurs III D2


2D1242 Numerisk analys F2-matteinriktn.    
2D1250 Tillämpade numeriska metoder II D,E,F,T


2D1251 Tillämpade numeriska metoder III SC    
2D1252 Numerisk algebra D,E,F    
2D1253 Numerisk algebra, stora matriser D,E,F,SC      
2D1255 Num. beh. av diff.ekvationer II D,E,F,T,SC


2D1257 Visualisering D,E,F,T,SC


2D1258 Intro. till högprestandaber. D,E,F,T,SC
 

2D1260 Finita elementmetoden D4,E4,F4,T4,SC


2D1263 Tekn. vetenskapliga datorber. D4,E4,F4,T4,SC


2D1266 Matematiska modeller... del 1 D4,E4,F4,T4,SC


2D1269 Matematiska modeller... del 2 D4,E4,F4,T4,SC2D1274 Elektromagnetiska beräkningar D4,E4,F4,T4,SC Ges ej läsåret 05/06
2D1285 Num. alg. för parallelldatorer D,E,F,SC Ges ej läsåret 05/06
2D1290 Avancerade numeriska metoder D,E,F,SC      
2D1297 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik F,T,SC Individuell tidsplan

           
2D1301 Datorintroduktion utbytesstud. m.fl.      
2D1305 Datalogisk metod MDImag    
2D1310 Programmeringsteknik Open2D1310 Programmeringsteknik Media12D1310 Programmeringsteknik CL12D1311 Programmeringsteknik med PBL S12D1312 Programmeringsteknik och Matlab I12D1320 Tillämpad datalogi I2,I3,Media2,CLMDA2,S3,BIKLMTV Bio åk4

2D1321 Tillämpad programmering och datalogi P3,M3,T3,BD3

2D1322 Tillämpad programmering och datalogi del 1 P3,M3,T3,BD3


2D1323 Datorgrafik med interaktion Media-IAM,alla åk3-4 utom D


2D1324 Tillämpad programmering och datalogi del 2 P3,M3,T3,BD3


2D1334 Databasteknik I2-PDI,Media2,CLMDA3,S3,BFIKLMTV åk4


2D1335 Grundläggande internetprogr. B,I,K,L,M,T,V,Bioåk3-4      
2D1339 Programkonstruktion F12D1343 Datalogi E1


2D1343 Datalogi E22D1344 Grundläggande datalogi F3


2D1345 Introduktion till datalogi D1


2D1347 Kommunikation Open12D1349 Projektuppgift i introd. till datalogi      
2D1352 Algoritmer, datastrukt. & kompl. D2,m.fl.    
2D1354 Algoritmer och komplexitet F4 m.fl.    
2D1361 Programmeringsparadigm D2,E4,F4


2D1363 Mjukvarukonstruktion D3,I3-PDI  
2D1373 Artificiella språk & syntaxanalys D3,D4,E4,F4


2D1375 Programspråksimplementation D4,E4,F4

2D1377 Maskinnära programmering och datorarkitektur E4,F4,I-PDI,CLMDA3      
2D1378 Text- och bildbehandling alla Ges ej läsåret 05/06
2D1380 Artificiell intelligens D4,E4,F42D1381 Industriella tillämpningar av AI alla åk42D1385 Programutvecklingsteknik Med-MDI,IAM,I-PDI,CLMDA2,alla utom D2D1387 Programsystemkonstr. m. C++ alla


2D1390 Internetprogrammering I3-PDI,Med-IAM,alla åk42D1392 Internets protokoll och principer D4,E4,F42D1396 Bioinformatik Bio3      
2D1400 Interaktiva medier D4,Media4      
2D1408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion D4,E4,F4,I4    
2D1410 Användarcentrerad programutv D4,E4,F4,I4,Media4,MedMDI,MDImag2D1413 Avancerad grafik och interaktion D4,E4,F4,I4


2D1416 Datorstöd för samarbete D4,E4,F4,I4,Media    
2D1418 Språkteknologi D4,E4,F4,Media      
2D1421 Bildbehandling och datorseende D4,E4,F4,T4


2D1425 Datorseende, avancerad kurs D4,E4,F4


2D1426 Robotik och autonoma system D4,E4,F4,T4  

2D1431 Maskininlärning D4,E4,F4


2D1432 ANN och andra lärande system DEFTBM      
2D1433 Artificiella neuronnät, fk D4,E4,F4      
2D1435 Neuronnäts- och biomodellering D4,E4,F4,K4,Bio4    
2D1436 Modellering av cellbiologiskla processer D4,E4,F4      
2D1440 Avancerade algoritmer D4,F42D1441 Seminariekurs i teoretisk datalogi D4,F4 Ges ej läsåret 05/06
2D1446 Komplexitetsteori D4,F4      
2D1449 Kryptografins grunder D4,F42D1450 Algoritmisk bioinformatik D4,F42D1455 Teoretiska grunder för objektorientering D4,E4,F4      
2D1456 Avancerad funktionell programmering D3,E4,F4      
2D1458 Problemlösn. & progr. under press D4,E4,F4    
2D1460 Programvarudesign, ekonomi och ledarskap I4-PDI    
2D1464 Större avancerad individuell kurs i datalogi DEF Individuell tidsplan
2D1465 Avancerad. individuell kurs i datalogi DEF Individuell tidsplan
2D1466 Avancerad, individuell kurs i människa-datorinteraktion alla Individuell tidsplan
2D1469 Databasteori D42D1471 Moderna databassystem och databastillämpningar D42D1482 Webbservertillämpningsprogr. D,E4,F4      
2D1482 Webbservertillämpningsprogr. D,E4,F4


2D1486 Systemprogrammering D4,E4,F4


2D1490 IP-routning inom enkla datornät D4,E4,F4


2D1491 IP-rout. på Internet & a. sam. nät D4,E4,F4


2D1492 Nätdesign, projektkurs D4,F4

2D1493 Sem.kurs i grid- och internetteknik D4,E4,F4 Ges ej läsåret 05/06

           
2D1515 Grafisk maskin- & materiallära Med-TKN,PUB4


2D1517 XML för publicering Med-TKN,PUB42D1518 Audio-, video- & multimediaprod PUB4,D,ej Media2D1520 Grafisk teknik, mindre kurs MMT-PAT4,D


2D1521 Kommunikation och information AFM,BMT m.fl.2D1522 Datorteknik och -kommunikation B4,M4,T4 m.fl.


2D1523 Digital videoproduktion alla utom Media      
2D1524 Bild- och reproteknik MED-TKN,PUB4


2D1527 Publiceringsteknik, högre kurs PUB42D1528 Medieproduktion ak PUB32D1550 Marknadssystem endast AFM2D1552 Mediemanagement endast AFM2D1553 Medieproduktion endast AFM2D1555 IT och organisationer endast AFM      
2D1557 Konsumentbeteende endast AFM2D1571 Intro till medieteknik Media12D1573 Närvaroproduktion på distans Med-IAM, Media32D1574 Medieteknik, gk Media2

2D1575 Programsammanf. kurs i medietek Media12D1575 Programsammanf. kurs i medietek Media22D1575 Programsammanf. kurs i medietek Media3

2D1575 Programsammanf. kurs i medietek Media4

2D1576 Mediejuridik, -ekonomi och affärsutveckling endast Media4

2D1577 Innehåll och uttryck i media endast Media42D1590 Medieperception Med-RRB3,Media3


2D1591 Produktionsteknik för rörlig bild Med-RRB3,Media32D1592 Bearbetning av rörliga bilder Med-RRB4,Media42D1593 Projektionsteknik Med-RRB4,Media4
           
2D1600 Kommunikation i ingenjörsvetenskapen D1,MDImag    
2D1601 Kommunikation och media CL2    
2D1602 Lärande och informations- och kommuniktionsteknik CLMDA2
2D1602 Lärande och informations- och kommuniktionsteknik CLMDA3
2D1602 Lärande och informations- och kommuniktionsteknik CLMDA4
2D1603 Tekniker som transformerar tid, rum och verklighet D4,Media    
2D1605 Vetenskap, teknik och lärande CLMFY3-5,CLMKE3-5
2D1606 Kommunikatiuon, information och gestaltning Media1    
2D1620 Människa-datorinteraktion Media3,MDImag,alla åk4      
2D1622 Människa-datorinteraktion, forts.kurs MDImag,Med-MDI,alla åk4      
2D1624 Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning CL3    
2D1625 IT-design för funktionshindrade MDImag,alla      
2D1630 Beteendevetenskaplig metod MDImag,alla      
2D1631 Mjukvarustöd för prototypning MDImag,alla    
2D1640 Grafik & interaktionsprogr. D3,E4,F4,I3,I-PDI,Med-MDI


2D1650 Datorspelsdesign alla åk 4      
2D1651 Datorspelsdesign med avancerad grafik Media-intmed    
2D1904 Individuell kurs i medieteknik Media3,Media4 Individuell studieplan
2D1905 Individuell kurs i medieteknik Media3,Media4 Individuell studieplan

Kurser för högskoleingenjörer

Nummer Kursnamn Studenter
Period
1 2 3 4
2D2000 Examensarbete i medieteknik HMedia3,HDaInfMed      
2D2010 Informationsteknik och ingenjörsmetodik HMedia12D2011 Introduktion till medieteknik för högskoleingenjörer HMedia12D2012 Multimediaproduktion, tekniskt projekt HMedia1  

2D2013 Gestaltning och design för högskoleingenjörer HMedia12D2020 Medieteknik HMedia22D2021 Audio- och videoteknik HMedia22D2022 Kompetens och utveckling inom medieteknik HMedia22D2030 TV-teknik HMedia3


 
2D2031 Radioteknik HMedia3


 
2D2032 Grafisk teknik HMedia32D2033 Interaktiv medieteknik HMed3      
2D2050 Programmering, grundkurs HMedia12D2051 Databasteknik och datorkommunikation HMedia22D2052 Grundläggande internetteknik 120p-ingenjörer2D2096 Digital videoproduktion 120p-ingenjörer 

   


Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-10-18