KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer

Teknologer

LÄS VÅRA NYA UTBILDNINGSSIDOR ISTÄLLET

http://www.kth.se/csc/utbildning

TEXTEN PÅ DENNA SIDA ÄR GAMMAL

Utbildning på civilingenjörsprogrammen

KTH har ett antal program som leder till civilingenjörsexamen (180 poäng), t.ex. programmen för datateknik, medieteknik och teknisk fysik. Det finns också en öppen ingång och ett program som även leder till lärarexamen. De första åren läser studenterna i huvudsak obligatoriska kurser. Men de senare åren väljer studenterna bland specialiseringar (kompetensinriktningar) och valbara kurser. Studierna avslutas med ett examensarbete. Nada har många såväl obligatoriska som valbara kurser för civilingenjörsprogrammen.

Utbildning på högskoleingenjörsprogrammen

KTH har ett antal kortare och mer praktiskt inriktade program som leder till högskoleingenjörsexamen (120 poäng). Nada har traditionellt inte haft några kurser direkt avsedda för högskoleingenjörsutbildningen. Men studenterna där är välkomna att inom ramen för sina valbara poäng läsa de valbara kurser vid Nada där förkunskaperna räcker. Fr.o.m. läsåret ges högskoleingenjörsprogrammet i Medieteknik vid KTH Valhallavägen och Nada ansvarar för kurserna i medieteknik och datalogi.

Magisterprogram

KTH har också ett antal svenska och ett antal engelskspråkiga magisterprogram som vänder sig till studenter med en högskoleexamen/högskolstudier om (minst 120 poäng) i relevanta ämnen. De magisterprogram Nada ansvarar för presenteras under rubriken magisterprogram.

Administrativt

Utbildningsnämnderna vid KTH planerar och administrerar utbildningsprogrammen. Varje utbildningsnämnd har ett kansli med en studievägledning, dit studenterna ska vända sig för att välja kurser. Det är sedan institutionerna, t.ex. Nada, som ger kurserna. Varje kurs har ett poängtal som ska ge en antydan om kursens omfång. En poäng ska motsvara en veckas heltidsstudier och 40 poäng ett läsårs studier.

Läsåret består av en hösttermin och en vårtermin och är dessutom indelat i fyra perioder, där period 1 och 2 ligger på hösten och period 3 och 4 ligger på våren. Årskurs 1 och 2 följer dock inte den fasta periodindelningen.


 
Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2008-11-14