English Sök på Nada   Kontakt 
Numerisk analys och datalogi
Kungl Tekniska Högskolan
Nada / Utbildning/ Forskarutbildning / Studietid
Utbildning
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Nadas forskarutbildning

Kurser

De kurser som skall ingå i en forskarexamen på Nada får väljas från grund- och forskarutbildningsnivå, inom och utom Nada.

Vad gäller kurser på grundutbildningsnivå (teknologkurser) är det i första hand valbara kurser från årskurs 4 som är aktuella.

Antalet kurspoäng för examen i ämnet, eventuella obligatoriska kurser samt andra krav och restriktioner på kursvalet beskrivs i studieplanen för ämnet.

Kurser man läser inom forskarutbildningen skall alltid väljas i samråd med handledaren.

Här finns en förteckning över Nadas aktuella forskarutbildningskurser och över Nadas samtliga kurser för teknologer.

Alla kurser man läst som skall ingå i en forskarexamen skall rapporteras till Ladok. Det gäller naturligtvis kurser man läst inom den egna högskolan, dvs KTH eller SU, men också kurser man läst externt, t.ex. utomlands.

 

 

   


Sidansvarig: Kerstin Frenckner <kfrenck@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2003-05-03