KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / Forskarutbildning / Doktorandkurser

Doktorandkurser läsåret 2004/2005

Läs mer om vilka kurser som kan ingå i en forskarutbildning vid Nada.

Teknologer med tillräckliga förkunskaper är välkomna att läsa doktorandkurser vid Nada. Kontakta dock alltid först den kursansvarige, som avgör om du kan läsa den aktuella kursen.

Doktorandkurser som gavs 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004

Allmänt

Tillämpad pedagogik för Nadadoktorander
Kursnummer: 2D5600
Kursledare: Stefan Nilsson
Kursstart: 20 oktober, 10-12, sal 1537 Kurshemsida:http://www.nada.kth.se/~snilsson/public/tilped/

Numerisk analys

Hedging Your Portfolio: Options, Swaps, Derivatives
Kursnummer: 2D5244
Kursledare: Andre Jaun
Kursstart: 23 August - 17 December 2003
Poängantal: 4 credit points
Kurshemsida: http://www.lifelong-learners.com/opt/nu

Numerical Methods for Partial Differential Equations
Kursnummer: 2D5246
Kursledare: Andre Jaun
Kursstart: 3 October - 17 December 2003
Poängantal: 4 credit points
Kurshemsida: http://www.lifelong-learners.com/pde/nu

Computational methods from micro to macro scales
Kursnummer: 2D
Kursledare: Olof Runborg, Anders Szepessy, Mikhail Dzugotov
Kursstart: 23 september-16 december
Poängantal: 5 credit points
Kurshemsida: http://www.nada.kth.se/~olofr/MikroMakro/

Datalogi

Algebras + Coalgebras = Data Types + Systems
Kursnummer: 2D5377
Kursledare: Karl Meinke
Kursstart: 25 oktober-16 december
Poängantal: 4 credit points
Kurshemsida: http://www.nada.kth.se/~karlm/algebra.htm

Knowledge Discovery and Data Mining
Kursnummer: 2D5342
Kursledare: Stefan Arnborg
Kursstart: Januari 2005
Poängantal: 4 credit points
Kurshemsida: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D5342/

Teoretikerns verktygslåda
Kursnummer: 2D
Kursledare: Johan Håstad
Kursstart: Period 3 2005
Poängantal: 4 credit points
Kurshemsida: http://www.nada.kth.se/~johanh/verktyg/info.html

Människa-datorinteraktion

Datorstöd för samarbete
Kursnummer: 2D1416
Kursledare: Kristina Groth
Kursstart: period 3-4
Poängantal: 5 credit points
Kurshemsida: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1416/

Social interaction and the design of virtual communities
Kursnummer: 2D5364
Kursledare: Daniel Pargman
Kursstart: 31 augusti - 11 januari
Poängantal: 5 credit points
Kurshemsida: http://www.hmi.kth.se/Courses/HMI757.html

Det ges också kurser i HMI-forskarskolans regi

Medieteknik och grafisk produktion


 
Sidansvarig: Informationsred., Nada, KTH <infomaster@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-12-16