KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / Forskarutbildning / Andra Inst.

Doktorander från andra institutioner som läser teknologkurs vid Nada

Vissa relativt grundläggande kurser vid Nada attraherar doktorander vid andra institutioner. Det gäller främst kurser där viktiga verktyg för beräkning och databehandling lärs ut. För doktorander från andra institutioner som läser teknologkurser vid Nada får vi ingen håshåp-ersättning. Doktorandens institution måste därför betala ersättning motsvarande håshåp till Nada. Undantag görs för doktorander vid institutioner med vilka Nada har ett ömsesidigt utbyte av doktorander som läser teknologkurser. För närvarande gäller det

  • Matematik
  • Mekanik
  • S3
  • Imit
  • TMH
  • KI
  • SBC

Övriga doktorander som vill läsa en teknologkurs vid Nada ska därför skriva ut denna blankett, fylla i den och få underskrifter av sin handledare och prefekt. Blanketten lämnas sedan till aktuell kursledare vid Nada, som lämnar blanketten vidare till Nadas utbildningssekreterare Berit Gudmundson.

Ersättningen beräknas på följande sätt:
(kursens poäng)*(kursens klassning)*(håshåpersättning per poäng)
håshåpersättning per poäng är 1522 kronor kalenderåret 2005 (1500 kronor år 2004, 1472 kronor år 2003, 1430 kronor år 2002 och 1350 kronor år 2001). Kursklassningar går att slå upp i KTHs preliminära ersättningar för grundutbildning som finns på KTHs internsidor på webben. Nadas grundläggande kurser har oftast klassningen 1,0 och fortsättningskurser 1,25.

Exempel: Kursen 2D1385 Programutvecklingsteknik är 4 poäng och har kursklassningen 1,25. Priset på kursen blir därför 4*1,25*1522=7610 kronor. Kursen 2D1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet är 6 poäng och har kursklassningen 1,5. Priset på kursen blir därför 6*1,5*1522=13698 kronor.

Doktorander från andra institutioner som läser doktorandkurs vid Nada

Nada har ett intimt forskningssamarbete med flera andra institutioner – inte bara inom KTH. Det är därför naturligt att doktorander från institutioner med vilka vi samarbeter läser doktorandkurser vid Nada. Lika naturligt är att doktorander vid Nada läser doktorandkurser vid institutioner som Nada samverkar med. Vi hoppas att sådant utbyte kan fortsätta att fungera informellt och smidigt.


 
Sidansvarig: Informationsred., Nada, KTH <infomaster@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2005-02-02