KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / Forskarutbildning / Antagning

Antagning

För att bli antagen till forskarstudier krävs att man är behörig enligt den allmänna studieplanen i ämnet, att en forskare vid institutionen har accepterat att vara handledare och att det finns ordnad finansiering för hela studietiden. Man ansöker genom att fylla i en ansökningsblankett tillsammans med tilltänkt handledare och lämnar blanketten till institutionens intendent (Birgit Ekberg-Eriksson) för registrering och vidare hantering.

  • Ansökningsblankett för KTH och SU (word / pdf)

Handledare

Alla doktorander skall ha en huvudhandledare. Det är också vanligt att man har en biträdande handledare. Mer om vem som får vara handledare och vad det innebär med handledning kan du läsa om här om du är inskriven doktorand vid KTH och här om du är inskriven doktorand vid SU.

Individuell studieplan

Inom en månad efter antagningen skall man skriva en individuell studieplan. Denna utformas tillsammans med handledaren och skall bl.a. innehålla en arbetsplan för studietiden. Den bör vara detaljerad för det närmaste året men kan vara mer översiktlig för senare delen av studietiden. Den individuella studieplanen skall uppdateras vid behov, dock minst en gång per år. Varje ny version av studieplanen skall också lämnas till intendenten för registrering. Blankett för individuell studieplan finns endast vid KTH. SU-studenter ska använda samma blankett.

  • Individuell studieplan (word / pdf) - anvisningar för KTH

Det finns också en latex mall för studieplanen utformad för Nadas doktorander. Denna kan man använda om så önskas. Den är något annorlunda utformad, men innehåller den information som skall finnas med.


 
Sidansvarig: Informationsred., Nada, KTH <infomaster@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-10-18