KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / Forskarutbildning

LÄS VÅRA NYA UTBILDNINGSSIDOR ISTÄLLET

http://www.kth.se/csc/utbildning

TEXTEN PÅ DENNA SIDA ÄR GAMMAL

Utbildning på

Forskarutbildning på Nada

Nada ansvarar för forskarutbildning i ämnena datalogi och numerisk analys vid både KTH och SU samt i ämnena människa-datorinteraktion och medieteknik och grafisk produktion vid KTH. Varje forskarutbildningsämne beskrivs av en allmän studieplan där bl.a. behörighetskrav samt utbildningens innehåll och uppläggning beskrivs.

Varje doktorand är knuten till någon av Nadas forskargrupper där han/hon också har sin huvudhandledare.

Professor Johan Håstad är studierektor för forskarutbildningen på Nada. Den främsta uppgiften är att ansvara för kvalitet i utbildningen, vara kontaktperson till forskarutbildningsansvarig på fakulteten samt att se över och följa efterlevnaden av gällande regler och rutiner.

Katarina Gustavsson, doktorand i numerisk analys, är kontaktperson för Nadas doktorander och vägledare inför forskarstudier.

Doktoranderna är representerade i institutionsstyrelsen med en ordinarie ledamot och en suppleant. De väljs på ett år i taget.

Studieplan för ämne

  KTH SU

Datalogi

Studieplan

Studieplan

Numerisk analys

Studieplan

Studieplan

Människa-datorinteraktion

Studieplan

 

Media och grafisk produktion

Studieplan

 


 
Sidansvarig: Informationsred., Nada, KTH <infomaster@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2008-11-14