KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / Copyright

Copyright

Nada har copyright till allt material på Nadas utbildningsidor på webben, där copyrightskydd är möjligt.

Bakom kompendier, labbuppgifter, tentamenslydelser etc. ligger åtskilliga timmars arbete till ett stort värde.

Detta innebär inte att vi motsätter oss att materialet utnyttjas vid andra universitet. Men vi vill ha kontroll över i vilken omfattning och hur det görs och se till att det blir ett ömsesidigt utbyte av material och inte ett ensidigt utnyttjande.

Den universitetslärare som vill utnyttja material på Nadas utbildningsidor på webben ombeds kontakta Nadas studierektorer, studierektor@nada.kth.se, för en diskussion.


 
Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-11-10