Nada

Nadas assistentsida

Denna sida innehåller nyttig information till Nadas övningsassistenter och handledare.

Krav för respektive kurs

Både som övningsassistent och handledare är det viktigt att du vet vilka krav du ska ställa på studenterna i kursen respektive vilka krav som ställs på dig som övningsassistent/handledare. Som övningsassistent/handledare på någon av Nadas kurser måste du vara införstådd med följande:

Regler för gruppansvar

Som övningsassistent kan du välja att acceptera gruppansvar. Detta innebär att du är i likhet med kursledaren ska hjälpa till att undervisningen flyter. För detta får du betalt enligt den ansvarsförbindelse som både Nada och du skrivit under. Dina uppgifter som gruppansvarig kan till exempel innebära att:

Praktiska tips


Sidansvarig: <linda@nada.kth.se>
Senast ändrad 30 juli 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>