SUNET angriper problemen med svenska tecken i datorpost

Det går framåt med SUNET:s försök att lösa problemen med svenska bokstäver i datorpost. Här är en kort statusrapport.

Följande har hänt: