KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Student vid Nada / Studievägledning

Studievägledning för Nada-studenter

Teknologer

På KTH ligger ansvaret för studievägledning på utbildningskanslierna och inte på institutionerna. Vart du ska vända dig beror alltså på vilket program du går på.

Studenter på:

Har du frågor om en enskild kurs, kan du vända dig till kursledaren. Vem det är framgår av kursens webbsida (på formen: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/kursnummer) och av studiehandboken.

Har du frågor om en viss kompetensinriktning/specialisering, kan du vända dig till den som är ansvarig för den.

SU-studenter

Studievägledare för SU-studenter vid Nada är Caroline Nordquist. Se studievägledningssidan.

Doktorander

Studievägledare för doktorander vid Nada är Katarina Gustavsson.

 
Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-11-10