KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Student vid Nada

Dessa sidor uppdateras inte längre. Uppsök istället
Studentsidorna på KTH Datavetenskap och kommunikation

Student vid Nada

Varje år läser över 3000 teknologer och 300 SU-studenter kurser i numerisk analys, datalogi, människa-datorinteraktion samt medieteknik och grafisk produktion på Nada. Över 150 studenter årligen väljer att gå någon av våra kompetensinriktningar eller det internationella magisterprogrammet i tekniska beräkningar för att sedan göra exjobb hos oss. Mest undervisning har Nada på civilingenjörsutbildningsprogrammen i datateknik, medieteknik och teknisk fysik på KTH samt på matematisk-datalogiska linjen på SU. Vi anordnar också fort- och vidareutbildning och distanskurser i nätuniversitetet.

Vid Nada finns dessutom 100 doktorander.

På dessa sidor har vi försökt samla information till våra studenter.

Studentguiden är en liten uppslagsbok eller ordlista, som tar upp sådant som tentaanmälan, allmänhandledning, hur man lämnar in labbrapporter och liknande.

Information om Nadas utbildning -- kurser, kompetensinriktningar och liknande fås på Nadas utbildningssidor.

Studenter


 
Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-03-27